Ukens spill har vi fått tilsendt fra Calle Knutsen fra Lyngdal. Han forteller om et utspill "det lukter svidd av"! Stormester Martin Reinertsen er mannen bak utspillet, som fant sted i velkomstturneringen på Gautefall:

Drepende utspill!

  
5 3
K kn 7
E 8 3 2
D 10 6 5
Syd - Ingen  


Vest
Nord
Øst
Syd
Martin
Reinertsen1 kl
pass
1 hj
pass
1 sp
pass
2 ru
pass
3 NT
pass
pass
pass

Hva ville du ha spilt ut som vest?

Martin Reinertsen valgte det svært så offensive utspillet av hjerter konge! Her ser du hvorfor det gjorde vei i vellinga:

 

9 8
E 10 6 4 2
D kn 10 9 4
7

 
5 3
K kn 7
E 8 3 2
D 10 6 5
Syd - Ingen
K kn 6 4 2
9 8 3
7 4
kn 9 2
 

E D 10 7
D 5
K 6
E K 8 4 3

 


Spillefører lasjerte hjerter konge, men Reinertsen fortsatte hjerterspillet for å eliminere bordets inntak til ruterfargen. Spillefører vant stikket på hånden og fortsatte med en slu hjerter 6. Reinertsen var imidlertid på høyden. Han gikk opp med ruter ess og fortsatte ruterspillet. Oppgitt over utviklingen endte spillefører opp med å gå to bet.

Selv etter hjerter konge i utspill er det mulig å vinne 3 grand på nord-syds kort. Ser du hvordan?

Jo, spillefører skal lasjere utspillet som han gjorde, men avblokkere håndens dame under kongen! I neste hjerterrunde "fisker" han med tieren og får fire hjerterstikk i bordet. Sammen med to sparstikk (finesse), ett ruterstikk og to kløverstikk holder det til ni stikk og hjemgang.

Hilsen Boye