21. og 22. september gikk Hecht Cup av stabelen i København. Det er tredje året denne auksonsturneringen blir arrangert, og den er et samarbeid mellom sponsoren Peter Hecht-Johansen og Blaksets Bridgecenter.

Auksjonen av de 52 parene i forkant av turneringen innbrakte nærmere 200.000 kroner, og den som kjøpte vinnerne kunne stikke av med 30% av denne summen. I år som i fjor ble det polsk seier; Marcin Lesniewski og Peter Bizon overtok stafettpinnen fra Balicki-Zmudzinski. Erik Sælensminde og Boye Brogeland kom på andreplass (samme plassering som i 2000), mens Mats Nilsland - Thomas Andersson fra Sverige ble nummer tre. Øvrige norske plasseringer var 5 (Geir Helgemo - Jon-Egil Furunes), 16 (Jørgen Molberg - Terje Aa) og 21 (Geir Olav Tislevoll - Ole Berset).

Helgemo-Furunes var feltets dyreste par (1650 Euro), mens Brogeland-Sælensminde gikk under hammeren som tredje dyrest (1450 Euro). I motspillet du nå skal bli vitne til, fortjente de aldeles ikke kjøpernes tillit:

Norsk stikkvegring!

 
 
K D 9 7
5 4
E 10 9 8
D 3 2
Øst - Ø-V

 

6 5
K D kn 8
kn 4 3 2
E 8 7

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Geir Helgemo
Erik Sælensminde

Jon-Egil Furunes
Boye Brogeland
       
1 NT1)
pass
2 kl2)
pass
2 hj
pass
2 NT
pass
3 NT
pass
pass
pass

1) 12-14
2) Stayman

Både Jon-Egil og Boye spilte ut hjerter dame, slik at makkeren kune legge styrke hvis han hadde tieren. Både Geir og Erik bidro med hjerter 7 (små kort som styrke), og hjerter dame holdt stikket da øst fulgte på med hjerter 3. Hva ville du ha gjort nå?

Begge de norske i syd regnet med at spillefører hadde E1093, og at makker var utstyrt med 762. Dermed kom de til å sette opp et stikk for spillefører ved fortsette hjerterspillet. I stikk to skiftet de derfor til en spar. Spar 6 gikk til liten i bordet, makkers åtter og spilleførers ess. Så fulgte en liten kløver fra øst. Hvordan synes du det har gått så langt, og hva gjør du?

Jon-Egil og Boye trodde ikke det hastet å stikke med kløver ess, men da tok spillefører de åtte neste stikkene og ni til sammen (han valgte rett i ruter). Hele spillet så slik ut:

 

10 8 4 3 2
E 10 7
6
10 9 5 4

 
K D 9 7
5 4
E 10 9 8
D 3 2
Øst - Ø-V
E kn
9 6 3 2
K D 7 5
K kn 6
 

6 5
K D kn 8
kn 4 3 2
E 8 7

 

Hvem har så skylden for at de ikke fikk med seg de fem toppstikkene? Dette hadde vitterlig spillernes gamle tanter fått til!

Når syd spiller ut grandåpnerens farge, er det ingen tvil om at han har en bra beholdning i fargen. Fra Dknxx ville han helt sikkert startet i en annen farge. Derfor er det liten sannsynlighet for at man kan tape noe på å stikke med esset og fortsette med hjerter 10. Med kun fire poeng på nords hånd vil det heller ikke være noe problem med inntakene for syd.

Skulle imidlertid syd ha spilt ut hjerter dame fra Dkn86, finnes det faktisk en måte å holde forbindelsene åpne på, slik at nord-syd får med seg tre hjerterstikk. Ser du hvordan?

Jo, syd skal legge hjerter 10 under makkers dame! Makker vil selvfølgelig tro at han har 109(x), men det gjør ingenting. Det er resultatet som teller!

Hilsen Boye Brogeland