I midten av september var det samlet et sterkt parturneringsfelt til Hecht Cup i København. Noe overraskende var det derfor at sju spillere bare fikk ni stikk i hjerterkontrakt med disse ressursene:

Spill safe!

 

10 7 5
K 7 4 3
D 3
E kn 10 5

 Syd - Alle 

9 4
E D kn 5 2
E K 5 4
7 6

 


Vest
Nord
Øst
Syd
1 hj
pass
3 hj
3 sp
4 hj
pass
pass
pass


Vest spilte ut spar konge som øst tok med. På spar dame fulgte alle, og øst fortsatte med spar knekt. Hvordan ville du ha fått hjem kontrakten?

De sydspillerne som trumfet høyt, fikk like etterpå dårlige nyheter:

 

10 7 5
K 7 4 3
D 3
E kn 10 5

 
K 2
10 9 8 6
kn 10 7 6
D 4 3
Syd - Alle
E D kn 8 6 3
-
9 8 2
K 9 8 2
 

9 4
E D kn 5 2
E K 5 4
7 6

 

Nå var det ikke lenger mulig å få tak i mer enn ni stikk. Ser du hva disse spilleførerne gjorde feil?

På tredje sparrunde burde de ha brukt "taper på taper"-teknikken, og saket en kløver fra hånden. Da gjør det ingenting at trumfen sitter 4-0. Det eneste som gjenstår er å stjele håndens fjerde ruter med en lav trumf i bordet.

Hilsen Boye