Ukens spill er hentet fra Bergensmesterskapet (lagkamp). Alt du trenger å gjøre er å få hjem kontrakten din!

Enda chansen!

 

D 5 3
D 7 6
D 9 7 6
10 8 3

 Øst - Alle 

E K kn
E 5 2
E 5 4 2
E 9 6

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Makker
Du
pass
2 NT
pass
3 NT
pass
pass
pass


Vest spiller ut kløver konge, som du lasjerer. Også kløver dame lar du ham få for, men tredje kløver må du stikke. Øst fulgte på med kløver 5, 4 og 2, og du kan regne det for temmelig sikkert at det er vest som har den utestående kløveren. I stikk fire spiller du ruter ess, vest legger tieren og øst treeren. Hvordan fortsetter du?

Dette ser ikke så lyst ut. Selv om ruterfargen gir tre stikk, har du bare åtte til sammen, og er avhengig av to hjerterstikk. Skal du få til det, må vest ha hjerter konge. Problemet er bare at da får han tatt beten med sin fjerde kløver. Har du noen sjanse i det hele tatt?

Eric Jannersten skrev for mange år siden boken "Enda Chansen" (kan fås i BINs Bokbutikk), der han som en sporhund søker seg fram til den ene kortsitsen som kan redde kontrakten. I dette tilfellet må du håpe på å finne en motspiller med kongen dobbel i ruter samt hjerter konge. Da kan han spilles inn, forutsatt at du henter med deg tre sparrrunder først, og må gi deg det niende stikket på hjerter dame. Hele spillet så slik ut:

 

D 5 3
D 7 6
D 9 7 6
10 8 3

 
9 6 2
K 9 8 4
K 10
K D kn 7
Øst - Alle
10 8 7 4
kn 10 3
kn 8 3
5 4 2
 

E K kn
E 5 2
E 5 4 2
E 9 6

 

Etter tre runder spar, settes vest inn på ruter konge. Han kan gjerne hente motpartens fjerde stikk i kløver, men må deretter spille fra hjerter konge, og kontrakten er i havn.

I mesterpuljen i Bergen var det ingen som oppdaget denne fikse muligheten, og alle spilleførerne gikk bet i 3 grand. Jeg tror neppe det skyldtes at vest fant det betende motspillet, som er å avblokkere ruter konge under esset!

Hilsen Boye