Ukens spill er hentet fra første helg i 1. divisjon, som ble spilt på Bridgens Hus i Oslo 8.-10. november. Når kremen av norske bridgespillere er samlet, får man ofte høre om snadderspill, der en skvis, et innspill eller et coup er avgjørende for kontrakten. Men vel så viktig som å kjenne sofistikerte teknikker, er det å ha de vanlige motspillssignalene i orden. Ikke alle hadde det i 1. divisjon, for bare tre av syv par klarte å bete denne kontrakten:

Stol på makker!

  
K kn 8 6
10 5 2
E K 10 5
7 5
Øst - Alle 

4
8 3
7 6 3 2
E K 9 6 4 2

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Makker
Du
1 hj
pass
1 sp
pass
2 hj
pass
4 hj
pass
pass
pass


Du spiller ut kløver ess, og makker følger på med kløver 3 (små kort som styrke), mens spillefører bidrar med tieren. På kløver konge legger makker åtteren og spillefører knekten. Hva fortsetter du med?

Har makker dobbelton kløver? Kan han i så fall stjele over hjerter 10? Trenger vi en sparstjeling for å bete kontrakten? Dette var sikkert spørsmål de fleste sydspillerne stilte seg. Løsningen er faktisk langt mindre gjettverk enn det kan se ut som. Alt som kreves er gode signaler og tillit til makker. Med sine kast (styrke) har makker bedt om fortsettelse i kløver. Det har han sikkert en grunn for, og det er han, ikke du, som kan se om han kan stjele over bordets hjerter 10. Hadde han ikke vært i stand til det, ville han neppe lagt styrke i fargen. For da ville spillefører ha sluppet hjertervalget med EDknxxxx eller EKknxxx.

Altså følger du makkers signaler, og spiller en tredje runde kløver, helst en litt høy en for å indikere at du kan være interessert i et sparskift. Spillefører trumfer med tieren, men makker er til å stole på, og trumfer over med kongen. Etter noen sekunders betenkningstid innkasserer han spar ess, og beten er et faktum. Da kunne du like gjerne skiftet til en spar, tenker du kanskje. Nei, det ville ikke fungert siden sitsen var denne:

 

E 10 9 7 5 3 2
K
D kn 9
8 3

 
K kn 8 6
10 5 2
E K 10 5
7 5
Øst - Alle
D
E D kn 9 7 6 4
8 4
D kn 10
 

4
8 3
7 6 3 2
E K 9 6 4 2

 


Med dette motspillet har øst råd til å stjele med nieren. Han går deretter inn i bordet på ruter ess, og trekker en hjerter mot hånden. Når kongen er plassert hos nord, er kontrakten i havn.

Stolte du på makker?

Hilsen Boye