Grip muligheten - om den byr seg...

De fleste spillene som det skrives om, er for det meste "perfekte" spill. Det vil si at spillefører for eksempel spilte hjem kontrakten uten at motparten kunne gjøre noe. Eller at motparten tok beten, uten at spillefører kunne gjøre noe. Dette er, etter min mening, feilfokusering. Noe som er mye mer relevant, er at motparten gjør en feil som blir utnyttet av den andre siden. Disse spillene er langt hyppigere enn de "perfekte". Dessuten er det en viktig side av bridgen å sette maksimalt press på motparten, skjule kortene sine, eller melde for å dirigere utspill og så videre. En god spiller har dette med seg hele veien, og han angriper som en alligator, straks han har muligheten.

Se bare her:

kn 5 4 3
E D 8 7 5
K 9
E 3

Syd -
Øst/Vest

K 7 2
6
E 10 7 6
K D kn 9 5

Du sitter syd og åpner med 1 kløver, din makker melder 1 hjerter, du svarer 1 grand som makker høyner til 3. Spar 6 kommer ut. (fjerde høyeste) Du legger spar 3 i bordet, og øst bruker spar 10.

Etter utspillet vet du utfra 11-regelen at øst har enda et kort over spar 6. (11-6 =5 kort høyere enn spar 6) Det er mest sannsynlig spar 8, ess eller dame. Med spar 9 ville øst sannsynligvis lagt denne for å klarlegge situasjonen for makker. Han har altså mest sannsynlig D 10, E 10 eller 10 8 i spar. Har du noen ideer om fortsettelsen?

Du har mest sannsynlig ni stikk nå, men hvordan få mer? La oss si at du spiller ruter mot bordet. Hvis vest legger liten, så kapper du. Da har du et stikk til hvis vest har D kn i ruter, eller han har en honnør dobbel eller tredje. (Samtidig beskytter du sparen i bordet ved å holde øst inne. En eventuell hjerterkutt høyrisiko kan tas senere om vi ønsker.) Som sagt som gjort, og ruter ni tok stikket! Nå er motparten fanget, ser du hvordan? Hvis jeg sier du skal ta 11 stikk, ser du hvordan?

Du tar for ruter konge, spiller kløver ess og tar for alle kløverene dine. Øst hadde fire og vest to. Vest saker tre hjerter, mens øst saker en hjerter. Du inkasserer ruter ess, som begge følger. Stillingen er, etter alt å dømme, denne:

  kn 5
E D
-
-
 
? ? ?

D
-
Syd - Øst/Vest
?
K kn 9
-
-
 

7 2
6
10

 

Du har fått fem kløverstikk, tre i ruter og ett i spar. Du kan også ta ett stikk i hjerter som gir 10, men, som vi vet, en alligator blir aldri mett. Hvis øst har en sparhonnør igjen, så blir det en morsom variant av innspill eller at du trylller fram et sparstikk. Du spiller altså en spar, og vest kan velge mellom å stikke med spar ess og felle makkers dame, eller slippe makker inn slik at han må spille hjerter opp i kutten. Det hadde heller ikke hjulpet vest å holde en hjerter igjen.

Hele fordelingen:

  kn 5 4 3
E D 8 7 5
K 9
E 3
 
E 9 8 6
10 4 2
D kn 5 2
8 7
Syd - Øst/Vest
D 10
K kn 9 3
8 4 3
10 6 4 2
 

K 7 2
6
E 10 7 6
K D kn 9 5

 

Dermed endte du opp med hele 11 stikk! Det var en feil av vest ikke å legge i en ruterhonnør. Du hadde ikke hatt kommunikasjon til å få 11 stikk hvis han hadde splittet sine ruterhonnører. Jeg er glad han gjorde den lille feilen! Kjenner du noen som er god nok til å forutsette dette i stikk to som motspiller?

Hilsen Trond