Forrige uke skrev vi om et spill hvor motparten gjorde en feil som ga oss et ekstra stikk. Denne uken skal du få ett til. Men jeg håper at vi snart slipper å skrive om spill undertegnede har spilt selv. Vi ville blitt veldig glade om du sendte oss et spill!

Magisk følelse...

Noen ganger er et spill som den vakreste musikk, andre ganger som en forelskelse, og noen få ganger - føles det som ren magi.

E
E D 10 9 5 4
kn 6 5 3
kn 5

Vest -
Øst/Vest

K kn 10 4 2
8
K 2
E 8 7 4 3


Vest
Steve
Serota
Øst
Trond
Hantveit
pass
1 hj
pass
1 sp
pass
2 hj
pass
3 kl
pass
3 ru
pass
3 NT
pass pass pass  

Utspillet fra vest er ruter 4, som er 4. høyeste. Nå er det din tur. Du har meldt hardt, så nå må du spille hjem kontrakten også. Hvilken plan har du?

Det ser ikke så bra ut, men det gjelder å ikke gi opp. Hvis vest har spilt ut fra ruter ess, og aller helst fra ess-dame, så har du en mulighet til å godspille hjerteren med spar ess som inntak. Men samtidig må motparten være snille og ikke ta bort kommunikasjonen til spar konge. Hvis de vrir kløver når de kommer inn i hjerter, så er det hele over med alle vanlige fordelinger. (Hvis du dukker første kløveren, tar motparten ett ruterstikk og spiller mer kløver.) Nå, all denne tenkingen var til liten nytte, for øst tar første stikk med ruter ess og spiller spar.... Du må du nok gå over på reserveplanen. Og det er?

Jeg syntes ikke det var mange muligheter å se. Hjerter konge i kutt og kløveren 3-3 samt en skvis var kanskje en mulighet? Men, fra utspillet vet vi at motparten har kommunikasjon i ruter, så når det ikke er flere kløver igjen i bordet, tar de et ruterstikk og spiller bordet inn i ruter. De har fått to kløverstikk, to i ruter og ett i hjerter blir det femte. Men det er lys i tunellen, hvis motparten gjør den lille feilen.... Ser du hvordan?

Kløver knekt i stikk tre, øst stikker med damen og du dukker. Tilbake kommer ruter til din konge. Spar ti (hadde ikke mye tro på damen dobbel) som går til østs dame. Nå er det kritisk, vil motparten se motspillet?

-
E D 10 9 5 4
kn 6
5

Vest -
Øst/Vest

K kn 4
8
-
E 8 7 4

Øst returnerer en spar, vest følger, og nå kan du overta. Ikke fortsett før du ser løsningen...

Det var hyggelig at motparten ikke returnerte hjerter, da ville kommunikasjonen blitt brutt. Du tar dine sparstikk, og stillingen blir:

  -
E D 10
kn 6
-
 
-
K kn 3
D 10
-
Vest - Øst/Vest
-
7 6 2
7
K 5
 

-
8
-
E 8 7 4

 

Du tar for kløver ess og vest får kasteproblemer. Han kastet ruter 10, og du kaster også ruter. Hjerter til tieren og ruter knekt bringer vest inn igjen. Han avslutter ballet med å spille hjerter fra kongen. Din makker bruker mange utropstegn på sine utsagn (Internett), og han blir sittende resten av kvelden. Ja, noen ganger er det virkelig magisk.

Hilsen Trond