Lytt til meldingsforløpet!

Noen ganger får man den informasjonen man trenger, hvis man bare lytter.

Vest - Nord/Syd
Nord
Øst
Syd
Vest
      pass
pass
2 hj
3 kl
4 hj
x
pass
?

= 5 hjerter + sidefarge i minor, under åpning.

Det er din tur og melde, og du har følgende kort:

s.gif (111 bytes) E
s.gif (111 bytes) D 8
s.gif (111 bytes) D 10 8 3
s.gif (111 bytes) E K 9 7 5 4

Går du for 5 kløver, eller passer du?

Hvis du lytter til meldingsforløpet, så vil det ikke komme som en stor overraskelse om du har to hjerter tapere. I tillegg har øst, som sitter til høyre for deg, vist en minorfarge, og det er etter meldingsforløpet ruter. En ruter taper er følgelig også sannsynlig. Pass tror jeg derfor lønner seg i lengden. Uansett, la oss si du passer, hva spiller du ut?

Spar ess gir deg stjele muligheter hvis makker har en rask innkomst. Det er også mest sannsynlig at sparkongen kommer i bordet med lengden (øst har jo 5 hjerter+minst 4 minorkort), slik at det er sjeldent at spar ess koster stikk. Du starter derfor med spar ess, og bordet dukker opp med:

K 8 6 4 3 2
Øst - Nord/Syd
E 9 7 4
kn 4
3
 

E
D 8
D 10 8 3
E K 9 7 5 4

Bordet legger spar 2, makker spar 5, og spillefører spar 7. Hva fortsetter du med?

Det ser ut som om makker sov litt på spar ess. I disse situasjonene er det viktig at makker forteller deg om du skal spille kløver eller ruter, og du ser på din kløverfarge at makker sin kløverfarge ikke er av den gode sorten. Makker kan umulig ha markert kløver fra damen da det er singel i bordet. (Man markerer kun kløver med esset eller kongen når det er singel i bordet) Makker har doblet 4 hjerter, og han må følgelig ha noe kort, og en dobling uten en ruter honnør er nesten umulig å konstruere nå, derfor ruter 8 tilbake. Makker stikker med ruter ess og spiller spar dame. Spillefører følger på med knekten og du trumfer. Så er du inne nok en gang. Nå er det på tide å ta en opptelling. Makker har vist 2 poeng i spar, og 4 i ruter. Ved å stikke med ruter ess, benekter han kongen, så han kan ikke ha flere ruter honnører. Hvis makker ikke har kløver dame, så har han doblet på en ess og en dame. Det er også mulig han har hjerter kongen... Men hva sier meldingsforløpet? Ville makker virkelig ha doblet med:

s.gif (111 bytes) D 10 9 5
s.gif (111 bytes) x x
s.gif (111 bytes) E x x
s.gif (111 bytes) kn x x x

Nei, da hadde han nok passet, så han bør ha kløver dame, eller hjerter konge. Hvis han har hjerter konge, har øst åpnet på kn 10 x x x, og det er i allefall ikke normalt. Du har i så fall et dårlig spill, for da skulle du ha meldt 5 kløver. Hvis øst har K kn x x x og ruterfarge, er det muligens flere som åpnet i 2 hjerter, og det er da kanskje flere som spiller mot 4 hjerter doblet. For å få et godt spill, bør du da få et stikk mer enn de andre. Derfor satser du kanskje på å underspille kløver honnørene dine for å få en trumfhøyning?

Alle kortene:

  D 10 9 5
kn 3
E 7 6
D kn 6 2
 
K 8 6 4 3 2
E 9 7 4
kn 4
3
Syd - Øst/Vest
kn 7
K 10 6 5 2
K 9 5 2
10 8
 

E
D 8
D 10 8 3
E K 9 7 5 4

 

Makker kom inn på kløver og spilte nok en spar. Og nå måtte spillefører gå to bet. Stor var skuffelsen når slippen kom, en eller to bet skilte ikke noen poeng. Du vant spillet ved å passe 4 hjerter, da flertallet hadde gått bet i 5 kløver. Men, det jo ikke hver dag man får muligheten til å underspille kløver E og K...

Hvis du ønsker å bruke avanserte signaler, så kan man merke seg at ved å spille en liten ruter tilbake i stikk to, så ønsker man ikke at makker spiller spar. Men ved å spille en høy ruter, så ber man om en spar stjeling. Dette kan kun brukes når et er opplagt, slik som her, når hoved spørsmålet er om det skal spille spar tilbake til stjeling eller ikke.

Trond