Ikke gi opp!

Hvor mange ganger har du ikke vært i en litt håpløs kontrakt? Torstein Rongved, som sammen med Jørn Thunestvedt gikk til topps i Bergen Storturnering i januar, kom her i 2 grand. Kontrakten var ikke helt god, men så var det denne gamle sangen om ikke å gi opp...

s.gif (111 bytes) D 9
s.gif (111 bytes) K kn 7 5 4 3
s.gif (111 bytes) K kn
s.gif (111 bytes) kn 10 4
 

Nord / Øst-Vest

s.gif (111 bytes) E 10 8 5
s.gif (111 bytes) 10 8
s.gif (111 bytes) D 9 7 4
s.gif (111 bytes) K D 3


Ut fra vest kom kløver 5, som var 4. høyeste. Torstein stakk med knekten i bordet og la ned ruter konge. Den fikk han beholde på, og også ruter knekt stod. Han fortsatte da med kløver til kongen, og vest, som hadde fire kløver opprinnelig, gjorde en feil da han stakk med esset. Vest spilte en ny kløver til syds dame, og Torstein trakk nå en liten hjerter fra hånden. Vest fulgte på med en liten hjerter, men ettersom han hadde stukket kløveren, regnet Torstein med at han hadde hjerter esset som inntak til sin stående kløver. Derfor gikk han opp på kongen som vant stikket. På en hjerter fra bordet kom damen på fra øst. Vest valgte ikke å stikke siden hjerteren da ville være godspilt. Øst returnerte nå spar konge. Hva ville du ha gjort?

Torstein stakk med spar, avblokkerte damen i bordet og spilte spar 10 fra hånden! Stillingen var som følger:

 

9  
kn 7 5 4
-
-
6 4
Nord / Øst-Vest

kn 7 3
E -
10 E 5
7 -
 

10 8 5  
-
D 9
-

Til nå hadde motparten fått ett kløverstikk og ett hjerterstikk. Øst stakk spar 10 med knekten og spilte spar 3 tilbake. Spar 8 tok stikket, og øst ble satt inn på spar 7 slik at han i stikk elleve måtte spille fra E-5 (som like gjerne kunne vært E-10) i ruter.

Motspillet var riktignok ikke helt på høyden, men slik er det ofte ved bridgebordet. Trøsten for øst-vest får være at de fikk middels på spillet siden mange hadde vært i 2 hjerter med ni stikk nord-syd.

Uansett poengfangst for Rongved, var det et svært artig spill, som inneholdt en god nese, to avblokkeringer hos blindemann og innspill av motparten!

Hilsen Trond