Gå for overstikket!

K 9 7
D 8 7
K 5 4 2
kn 10 6


E 10
E K 4 2
10 8 6
K D 4 2

Du har havnet i 3 grand i syd. Utspillet fra vest er hjerter 9. Har du en fornuftig spilleplan?

Du har åtte stikk ved å sette opp kløverfargen. Det niende kan komme i ruter eller ved at hjerteren sitter 3-3. Selv om spillet er fra lagkamp, nøyde ikke Kjell Gaute Fyrun seg med ni stikk! Her følger hans spilleføring:

Fyrun stakk med hjerter ess på hånden og spilte ruter 8 til 9, 2 og 7. Vest returnerte en ny hjerter som ble tatt med damen i bordet. Kløver knekt fikk beholde neste stikk, men kløver 10 stakk vest med esset og spilte en ny kløver til damen, øst saket en spar. Fyrun trakk ruter 6 fra hånden, og la lavt i bordet da vest fulgte på med treeren - øst måtte bruke esset. Nå hadde Fyrun sikret seg kontrakten, og kunne starte jakten på overstikket. Øst returnerte hjerter knekt som ble tatt med håndens konge, øst saket en kløver. En ruter til kongen (øst hev en spar) og en spar til esset ga denne stillingen før den fjerde kløveren:

  K 9
-
5
-
 
Likegyldig
-
D
-
Likegyldig
10
-
-
 

10
4
-
D

 

Da Fyrun spilte kløver dame, måtte vest holde damen i ruter. Dermed lot Fyrun ruter 5 gå i bordet. Øst var også tvunget til å kvitte seg med en spar for å holde hjerter 10, og dermed ble spar 9 godspilt i bordet. Ti stikk etter en meget aktuell spilleføring av Kjell Gaute Fyrun.

Hilsen Trond