Eneste mulighet.

Nok en gang presenterer vi et spill fra boken "Take your Tricks" av Eddie Kantar.

I denne spilleprøven gjelder det å spille på "enda chansen" som svensken Erik Jannersten kalte det. Ser du hva den er?

E 10 6 5
E K 8 7 6
D
E D 5

K D kn 9 8 7
4 3 2
K
K 6 4

Motparten har vært stille under hele meldingsforløpet. Du har havnet i 6 spar med kløver 10 ut fra vest. Det ser ikke så veldig lyst ut med en sikker ruter- og hjertertaper. Men det finnes en løsning på dine problemer ettersom motparten ikke startet med å ta sitt ruterstikk.

Etter å ha vunnet utspillet på en av hendene, tar vi ut trumfen i to eller tre runder. Deretter spiller vi ess, konge i hjerter, innkasserer de to siste kløverstikkene og frir oss i ruter.

E
8 7 6
D
-

K D
4
K
-

Hvis den som har ruter ess kun hadde to hjerter opprinnelig, må han spille kløver eller ruter tilbake til dobbelt rennons. Du hiver da den siste hjerteren på hånden og trumfer i bordet. Det hjelper heller ikke motparten å dukke ruterspillet, for da blir det kun en hjertertaper.

Det finnes en annen variant også, men den er bare teoretisk. Det er at en person holder fra tre til fem hjerter og null ruter. Men jeg vil se den som ikke gir lyd fra seg i meldingsforløpet med 11 ruter utlevert! Den første varianten må derfor bli betegnet som eneste mulighet.

Hilsen Trond