Tilbakeblikk!

E 6 5
K kn 4
9 8 7
E D kn 2

Syd - Ø/V

D kn 10 9
E 2
5 4
K 10 9 7 3

Du har havnet i 4 spar uten innmeldinger fra motparten. Vest starter med ess, konge i ruter og en ny ruter som du stjeler. Du spiller spar dame som står rundt. Spar knekt tar også stikket. Alle følger farge. Hva gjør du nå?

E
K kn 4
-
E D kn 2

Syd - Ø/V

10
E 2
-
K 10 9 7 3

Det virker som om vest har spar konge tredje eller fjerde. Dermed kan vi presse på i kløver og la vest stjele et kløverstikk. Vi har kommunikasjon i hjerter til å trekke ut den siste trumfen. Da ender vi opp med 4 kløverstikk, 2 hjerterstikk og 4 sparstikk; 10 stikk og hjemgang. Det var vel ikke så vanskelig?

På den tredje kløverrunden saker øst en ruter, mens vest stjeler. Han returnerer en ruter som øst stjeler med kongen! En bet...

Alle kortene:

 

E 6 5  
K kn 4
9 8 7
E D kn 2
7 4 3
Syd - Ø/V

K 8 2
D 9 5 3 10 8 7 6
E K 6 2 D kn 10 3
8 4 6 5
 

D kn 10 9  
E 2
5 4
K 10 9 7 3

Spillet er hentet fra første utgave av Bridge i Norge i 1978. Artikkelen het "Spill jeg husker", og denne gang var det Jean Besse som ble intervjuet. Besse satt øst og stod for det nevnte motspillet. Et spill for historiebøkene, hvis du spør meg!

Ønsker du å skaffe deg gamle BIN-årganger, kan du kontakte BIN-butikken (bridge@bin.no). Der selges eldre BIN-utgaver (helt tilbake til starten i 1976) for 25 kroner per stykk.

Hilsen Trond