Safety play
Hentet fra Encyclopedia of Bridge

Encyclopedia of Bridge er en bok som alle bridgespillere, med ønske om å forbedre seg, bør ha. Den inneholder utrolig mye informasjon om bridge. Kortfordeling, konvensjoner, historikk, resultater, oppsett av turneringer etc. Personlig bruker jeg den mest til å sjekke ut hvor sannsynlig en fordeling er, eller hvordan jeg bør spille en farge for å få et gitt antall stikk.

La oss ta dette spillet. Du spiller 3 NT i lag, og har følgende ressurser til rådighet.

7 6
E D 4
7 6 5 4
K kn 5 2
Ýst/Nord Syd

E K
K 3 2
E 9 3 2
E 9 4 3

Ut kommer spar dame, og du skal overta roret. Hvordan få 9 stikk på en mest mulig sikker måte?

Du har 2 sparstikk, 3 hjerterstikk, 1 ruterstikk og 2 kløverstikk. 8 stikk er som kjent litt lite i 3 NT, men det 9. er like om hjørnet. Du er faktisk 100% sikker på å få ni stikk. Ser du hvordan?

Normalt begynner vi med kløver ess, for så å ta kløverkutten. Det blir ikke riktig medisin her da øst kan ha D 10 x x i kløver. Vi må derfor begynne med kløver konge og ny kløver mot hånden! Hvis øst ikke har kløver andre gangen, stikker vi opp med esset og spiller ny kløver mot knekten. Hvis øst følger kløver andre gangen, kutter vi med kløver 9. Dermed er vi 100% sikker på 3 kløverstikk og hjemgang.

Du kan bestille boken her.

Hilsen Trond