Test din spilleføring
Hentet fra boken Test Your Play av Jeff Rubens

Her kommer problem nummer 26 fra boken "The Bridge World's; Test Your Play". Forfatteren hevder at du er en av verdens beste spilleførere om du løser halvparten av oppgavene i boken. Vel, er du?

Problem 26

D kn 9
K 9 7 3 2
K 4
7 6 4

E 5 4 2
kn 8
E 8
K D kn 10 9


Vest
Nord
Øst
Syd
1 kl
pass
1 hj
pass
1 sp
pass 2 sp pass 2 NT
pass 3 NT pass pass
pass

Vest starter med ruter 2. Hva er din spilleplan?

Du har 4 kløverstikk, to ruterstikk og ett sparstikk som totalt blir 7 stikk. Motparten har truffet utspillet, og du har derfor ikke tid til å finne de to siste stikkene dine andre steder enn i spar. Du kan få 3 sparstikk ved å finne spar konge dobbel hos øst, eller spar ti dobbel hos vest. Hva spiller du på?

Som vanlig gjelder det å prøve å få litt informasjon før du bestemmer deg. Derfor skal du la ruterutspillet gå rundt til ditt ess, og spille kløver 9 eller kløver dame fra hånden din. Kløver 9 fungerer godt mot de fleste, men blir kanskje for mistenkelig mot en god spiller hvor damen kanskje fungerer bedre? La oss si at den første kløverrunden blir dukket. Når du spiller en ny kløver får du kanskje den informasjonen du trenger for å foreta et rett valg? La oss anta at øst ikke følger i neste kløver runde. Du bør da spille på at vest har spar 10 dobbel. Hele hånden kan være:

  D kn 9
K 9 7 3 2
K 4
7 6 4
 
10 6
D 10 4
D 10 6 2
E 8 5 3
K 8 7 3
E 6 5
kn 9 7 5 3
2
 

E 5 4 2
kn 8
E 8
K D kn 10 9

 

Du kan bestille boken fra vår bokbutikk.

Hilsen Trond