Parturnering

I parturnering gjelder det å vurdere andre mulige resultater før du skal spille din kontrakt.

Nord
Øst
Syd
Vest
pass
1 kl
1 NT
pass
pass
pass

Ut kommer kløver 8, og dette er hva du kan se:

9 5 4
kn 10 6
D 10 5
K kn 10 6

E K kn 7 3
D 3 2
7 2
E 4 3

Hvis sparkutten går, har du minst åtte stikk, men hvor mange er det da i sparkontrakt? Riktig, det er fort ni stikk med spar som trumf. Imidlertid kan det være problematisk i sparkontrakt å ta både spar- og kløverkutten. Ved å dukke hjerter dame fra hånden, kan motparten sørge for at du kun kommer inn på bordet én gang.

Vi vet riktignok ikke så mye om spillet enda, men har du tenkt på det ovennevnte før du starter, så er det en god begynnelse. Tror du at det finnes åtte stikk i sparkontrakt, kan du nøye deg med åtte stikk i grand også. Men tror du at det er vanlig å få ni stikk i spar, må du spille hardt på ni stikk i grand også.

I stikk én legger du kløver knekt i bordet som du får beholde for. Når du spiller en spar fra bordet, kommer spar dame. Hva er din fortsettelse?

Dette spillet viser hvor viktig det er å forberede seg på på ulike hendelsesforløp. Hadde du tenkt at spar dame kunne komme på med en gang? Hvis du nå setter deg ned og tenker, gir du bort verdifull informasjon til motparten. Men klarer du å spille en liten spar mot bordet á tempo, får vest det fryktelig vanskelig.

 

9 5 4  
kn 10 6
D 10 5
K kn 10 6
10 8 6 2

D
E 5 4 K 9 8 7
kn 9 8 4 E K 6 3
8 7 D 9 5 2
 

E K kn 7 3  
D 3 2
7 2
E 4 3

Vest klarte selvsagt ikke å gå opp på spar 10, og du kan notere ni stikk i protokollen. Mer er det heller ikke mulig å få i sparkontrakt (der blir det sannsynligvis åtte stikk siden du har avslørt sparfargen din). Altså vet du at du får et godt resultat, lenge før du får slippen tilbake.

Legg merke til at en utspekulert motspiller vil sette i spar dame fra dame-ti dobbel eller dame-ti tredje. Da hadde det blitt ren bunn på meg!

Hilsen Trond