I Brighton Teams dukket det opp et interessant spill med hele 28 honnørpoeng på den ene hånden:


Rett kontrakt!

 

kn 7 2  
kn 9 8 7 6 5 4 3
10 4
-
K 8 6 5 4

E D 10
10 2 E K D
K kn 7 6 E 8
6 2 E K D 4 3
 

9 3  
-
D 9 5 3 2
kn 10 9 8 7 5

Vest
Nord
Øst
Syd
Brogeland
Sælensminde
pass
pass 3 hj x pass
4 sp pass 4 NT1) pass
5 ru2) pass 5 NT3) pass
6 ru4) pass 7 NT pass
pass pass    

1) RKCB
2) Ett nøkkelkort (av fem)
3) Spørsmål etter spesifikke konger, storeslemsinvitt
4) Ruter konge

Det hører til sjeldenhetene at man får utdelt 28 honnørpoeng, men Erik Sælensminde viste at han kunne håndtere "monsteret". Først doblet han sperremeldingen 3 hjerter, og gikk deretter i Blackwood over makkers aggressive hopp til 4 spar. Da Brogeland viste fram spar konge og ruter konge, talte Sælensminde elleve sikre stikk. Men makker måtte ha mer enn to konger for spranget til 4 spar, sannsynligvis i form av fordeling og 5-korts spar. Med Kknxxx i spar ville det være tretten toppstikk, og dessuten fantes muligheten for fem kløverstikk med minst 2-korts kløver hos vest. På bakgrunn av dette måtte 7 grand ha minst like store vinnersjanser som 7 spar, og Sælensminde la også storeslemmen i grand.

Med 3-2 sits i spar var tretten stikk enkelt. Hvis verken sparen eller kløveren hadde sittet pent, hadde Sælensminde vært avhengig av en skvis mot syd.

Ved det andre bordet var motparten forsiktigere. De fem første meldingene var identiske, men vest nøyde seg med 3 spar over makkers dobling. Øst fant ingen bedre løsning enn å melde 3 grand, og der ble han spillende.

Et annet par gikk det enda verre med. De meldte seg opp i 7 spar, ble doblet og gikk for 1100!

Hilsen Boye