Avgjørelse på høyt nivå!

Du spiller lagkamp og har fått utdelt følgende jevne hånd som syd i gunstig sone:

E 9
K
9
E K D kn 9
7 6 4 3


Vest
Nord
Øst
Syd
2 kl
pass
2 ru
pass!
2 hj pass 4 hj 5 kl
6 hj pass pass ?

Vel, du har fått (skapt selv?) et problem. Hva gjør du nå?

La oss håpe at du velger å ta "forsikringen" i 7 kløver (noe jeg tror er fornuftig taktikk i lag). Vest dobler, og etter tre passer starter han med ruter ess og konge (øst legger ruter 2 og 7). Nå kan du overta spilleføringen:

D 5 4 3 2
10 8
kn 6 4 3
10 2

E 9
K
9
E K D kn 9 7 6 4 3

Har du lagt en plan? Du stjeler andre ruterrunden, spiller en kløver til bordets 10, vest saker en hjerter, og spiller en ny ruter til stjeling. Begge følger. Du har ti sikre stikk, men kan du se det ellevte?

Hva skjer om vest har spar konge og hjerter ess? Da får han problemer når du tar alle dine trumf. Stillingen før den siste spilles er denne:

  D 5
10 8
-
-
 
K 6
E D
-
-
Likegyldig
 

E 9
K
-
3

 

På kløver 3 må vest sake en spar, eller en hjerter. Saker han en spar, tar du for spar ess. Saker han en hjerter, spiller du ham inn på hjerter ess. Vest må så gi deg de to siste stikkene ved å spille opp i den kombinerte sparkutten.

Det gjelder å følge nøye med på hvilke kort vest kaster på alle trumfrundene, slik at du klarer å gjøre rett i sluttposisjonen. Å telle vest sine røde kort er et godt tips. Hele spillet ut så slik ut:

  D 5 4 3 2
10 8
kn 6 4 3
10 2
 
K 6
E D kn 7 5 2
E K D 10 5
-
kn 10 8 7
9 6 4 3
8 7 2
8 5
 

E 9
K
9
E K D kn 9 7 6 4 3

 

Legg merke til hvor vanskelig det hadde blitt om vest straks hadde kastet en spar, og holdt igjen spar konge, hjerter E-D og ruter dame. På den siste kløveren kunne han kastet hjerter dame. Da måtte du ha gjettet hvorvidt vest startet med 3-6-4-0 eller 2-6-5-0 fordeling.

Hilsen Trond