Stoler du på makker?

Vest_Ingen
spar
K 9 5
hjerter D kn 5 2
ruter K kn 10 6 5 2
kløver -

vest
nord
øst
syd
Pass
Pass
1 spar

2 kløver¹

2 hjerter²
3 kløver
pass
3 ruter
x
3 hjerter
pass
pass
x
pass
3 spar 
pass
4 sp pass pass ?
¹ En ukjent farge.
² Overføring til 2 spar.

Det er lagkamp, og du spiller med en ukjent, men god makker. Hva er det egentlig som skjer rundt det grønne bordet her?

Hva viste din 3 rutermelding? Etter dette meldingsforløpet må du nesten ha en 6- eller 7-korts farge, ellers ville du sikkert passet 3 kløver. Personlig foretrekker jeg å hoppe inn med 6-korts farger, men denne gang valgte jeg å ta det litt forsiktig siden jeg hadde en ukjent makker. (I tillegg øker sju kort i major og renonsen i kløver muligheten for at det ikke står utgang hos motparten. Dermed er det fare for å betale ut et nummer i 3 ruter doblet, mens en utgang går bet ved det andre bordet.) Uansett, hvorfor tar makker ut 3 ruter i 3 hjerter for å risikere at vi havner på 4-trinnet? Har du noen ideer?

Jeg valgte å stole på makker. Den mest sannsynlige forklaringen måtte være at han ikke hadde noen ruter! Jeg valgte derfor å doble 4 spar, og spilte ut ruter 2 (Lavinthal til kløver). Alle kortene:

 

spar

kn 2  
hjerter 10 9 8 7 3
ruter -
kløver E kn 9 7 4 2
spar D 10 7 4 3
Vest_Ingen

spar

E 8 6
hjerter E hjerter K 6 4
ruter E 9 8 ruter D 7 4 3
kløver 8 6 5 3 kløver K D 10
 

spar

K 9 5  
hjerter D kn 5 2
ruter K kn 10 6 5 2
kløver -

Makker stjal, tok for kløver ess, ga meg en stjeling, fikk en ny ruterstjeling og ga meg en ny kløverstjeling - to bet og et godt resultat. Gi denne meldeprøven til din favorittmakker, og se hva hun melder...

Hilsen Trond

Nei, her var det ingen nisse...