Få med alle muligheter!

Magnus Skaar har sendt oss dette spillet, som han spilte i Claim BK sin singelturnering, sammen med Erik Rynning.

Du har havnet i 6 hjerter, og ruter dame kommer ut. Troppene dine er:

s.gif (111 bytes) kn x
s.gif (111 bytes) D x x x
s.gif (111 bytes) E K 6 x
s.gif (111 bytes) D 10 x
   

Syd - Øst/Vest
s.gif (111 bytes) K x x
s.gif (111 bytes) E K 10 x x x
s.gif (111 bytes) 9 7 x
s.gif (111 bytes) E

Skaar stakk med esset, og øst fulgte på med ruter 10. Deretter spilte Skaar hjerter til esset, tok så for kløver ess, før han satte bordet inn på hjerter dame. Nå forsøkte han en spar mot kongen - som holdt. Ny spar brakte øst inn, og han returnerte en spar. For å få med seg kløver konge dobbel, stjal nå Skaar en kløver. Kongen kom ikke på, og mulighetene for å vinne kontrakten skrumpet inn. Han tok nå for alle sine trumf, og stillingen før den siste var denne:

  -
-
K 6
D
-
-
kn x
K
Syd - Øst/Vest
 

-
x
9 7

Skaar hadde sett at hans siste mulighet var at vest ville bli skvist hvis han holdt kløver konge i tillegg til ruteren. Da Skaar spilte den siste hjerteren, var spillet over for vest, som gav opp ruteren. Dermed var det bare å spille ruter til kongen og håndens ruter var stor. Godt spilt av Skaar som tok med seg alle muligheter. Han klarte til og med avblokkeringen av ruter ni i stikk tolv, slik at ruter 7 tok det siste stikket... (Mange makkerpar har en avtale om at hvis ruter 7 tar siste stikket i en kontrakt som går hjem, så får spillefører en liten påskjønnelse. Gjelder ikke i ruterkontrakt.) Hele fordelingen var denne: (Majorkortene er estimert)

  kn x
D x x x
E K 6 x
D 10 x
 
D 10 x
x
D kn 8 x x
K x x x
Syd - Øst/Vest
E x x x x
x x
10
x x x x x
 

K x x
E K 10 x x x
9 7 x
E

 

Vi takker Magnus Skaar så mye for innsendt spill, og håper at flere vil benytte anledningen til å bidra med spill til vår ukentlige spalte.

Hilsen Trond