Er det så vanskelig?
John-Hallvard Skoglund

Midt-Trøndelag 1 vant årets 1.divisjon. I kampen mot dem kom dette spillet som egentlig skulle være lett å bete?

10 8 7 2
9
E D 8
K D kn 10 6
 
ost_alle
E K kn 9 5 4
2
7 6 5
E 4 2

Vest
Nord
Øst
Syd
1 sp
4 hj
pass
pass
pass

Din makker spiller ut spar 6 som du vinner med kongen, spillefører følger med spar 3. Du spiller spar ess, og din makker saker en kløver. Hvordan fortsetter du?

La oss starte med å spørre oss selv hvorfor makker kastet en kløver? Er han en god og hjelpsom makker, hadde han kanskje kastet en høy ruter for å få en ny spar? Selvfølgelig bør ikke vest kaste kløver fra 3 eller 4 små kort i tilfelle makker skulle finne på å slå kløver ess og en ny kløver. Altså; hvis vest kaster kløver, har han ett eller to kort i fargen, og ønsker ikke en ny spar for å få en trumfhøyning. Alle kortene:

  10 8 7 2
9
E D 8
K D kn 10 6
 
6
10 7 3
K kn 10 9 4 3 2
8 3
ost_alle2
E K kn 9 5 4
2
7 6 5
E 4 2
 

D 3
E K D kn 8 6 5 4
-
9 7 5

 

Utrolig nok greide ingen av motspillerne å bete denne utgangen i 1. divisjon. Om alle vestspillerne saket kløver på den tredje sparrunden, vet jeg ikke. Men en ny sparrunde medførte ingen trumfhøyning, og heller ingen bet. Hvordan du og din makker markerer i en slik posisjon, er følgelig veldig viktig. Har dere avtalene i orden?

Hilsen John-Hallvard Skoglund