I BIN 6-03 var det en interessant artikkel kalt "Grosvenors Gambit" av Gaute Kolsberg. (Gambit: Et offer i den hensikt å oppnå en fordelaktig stilling senere. Fra sjakk.) Denne gambiten går ut på å gi motparten sjansen til et bra resultat ved å gjøre en tabbe med viten og vilje. Glippen må være så åpenbar at motparten ikke kjøper den, og at resultatet på spillet dermed blir normalt. For kommende spill kan imidlertid gambiten få en stor psykologisk effekt!

Grosvenors Gambit ble unnfanget av Philip Grosvenor i 1961, og han brukte den flittig fram til sin mystiske død i 1968. Senere har også andre tatt i bruk denne spesielle teknikken for å tilrive seg et psykologisk overtak. Her forteller Gaute Kolsberg om en selvopplevd Grosvenor-variant i Bridgekameratene nylig:

Ny Grosvenor!
Innsendt av Gaute Kolsberg

"Jeg spilte med en gammel venn som har spilt svært lite turneringsbridge. Det var lagbridge med IMP-beregning fra snitt-score. Mot en temperamentsfull motspiller (nord) fikk makker (vest) inn følgende fulltreffer:


   
spar
10  
hjerter K kn 4 2
ruter K D 9 7 4 2
kløver 3
spar K kn 5

spar

E D 9 3
hjerter 8 7 5 3 hjerter 10 6
ruter E 5 ruter kn 10
kløver K 10 7 2 kløver E D kn 6 5
   

spar

8 6 4 2  
hjerter E D 9
ruter

8 6 3

kløver 9 8 4

   
pass


Nord servet ruter konge, og min makker hadde lært å lasjere! Ny ruter og ti stikk!

Resultatet ga full Grosvenor-uttelling: I de neste spillene gikk motparten først tre doblete bet i sonen, 800, i en frivillig meldt 4 hjerter. Det var mulig med en heldigere kortføring å gå én eller to bet. Butler: 130. Så fikk vi spille 3 spar udoblet med én bet (skulle vært to), hvor 4 hjerter i sonen sto brekk deres vei. Der ble butleren riktignok bare 220, men nå var stemningen elektrisk. Bare synd det ikke var flere spill i runden."

Har du gjennomført (eller blitt utsatt for) Grosvenors Gambit, håper jeg du sender meg en E-mail. Det hadde vært hyggelig å kunne presentere flere utgaver av denne gambiten i Ukens spill!

Hilsen Boye