To indre og vekk me'n!
Innsendt av Kenneth Wik

"Sender med et veldig morsomt spill som jeg spilte (eller rettere sagt var blindemann) på.

Dette er visst et kjent problemspill, og min makker på BBO, en veldig flink spiller fra Bulgaria, hadde lest om spillet for 15 år siden. Han fikk til sin store glede utdelt syds hånd i dette spillet:

  spar E D 10 3 2
  hjerter

K 5 2

  ruter K 3
  kløver 6 5 4
ruterD  spar K kn 9 8 7
  hjerter E 4 3
  ruter E 2
  kløver E 3 2

Med alle i sonen åpnet vest i 4 ruter. To passer og 4 spar fra makker kjøpte kontrakten.

Utspillet var ruter dame til kongen i bordet som øst røffet, og min makker så nå sin sjanse til å briljere: Han lempet ruter ess fra hånden! Øst returnerte kløver dame som makker stakk med esset, vest bidro med kongen. To runder trumf og ess-konge i hjerter strippet vest for alt unntatt ruter. Ruter 3 fra bordet tvang vest inn, og han måtte nå spille ruter til dobbelt renons! Makker kastet en hjerter i bordet og en kløver på hånda. Vest var fremdeles inne, og stillingen var denne:

spar D 10 3
hjerter

-

ruter -
kløver 6 5spar kn 9 8
hjerter 4
ruter  
kløver 2

Vest var tvunget til å spille enda en ruter som makker trumfet i bordet og kastet sin siste kløver på hånda: Én stjeling og to ruterstikk var alt forsvaret fikk, mens vi fikk ren "kasse" da makker var eneste spillefører som greide kontrakten :-)

Alle kortene:

 

spar

E D 10 3 2  
hjerter

K 5 2

ruter K 3
kløver 6 5 4
spar 5

spar

6 4
hjerter 9 8 hjerter D kn 10 7 6
ruter D kn 10 9 8 7 6 5 4 ruter -
kløver K kløver D kn 10 9 8 7
 

spar

K kn 9 8 7  
hjerter E 4 3
ruter E 2
kløver E 3 2

Regner med at du også hadde spilt hjem denne Boye, men sender deg spillet likevel!"

Med vennlig hilsen,
Kenneth Wik