Det er ikke alltid bra at makker er inne...
Innsendt av Helge Hantveit


 

spar

5 3  
hjerter kn 4 3 2
ruter 9 7 6 4
klÝver kn 7 4
spar kn 8 6

spar

9 7 4
hjerter E 10 9 8 hjerter 7 6
ruter D 3 ruter K kn 10 8 5 2
klÝver D 9 6 5 klÝver E 8
 

spar

E K D 10 2  
hjerter K D 5
ruter E
klÝver K 10 3 2

"Etter at øst hadde åpnet med svake 2 ruter, ble syd spillende en optimistisk 4 spar. Vest spilte ut ruter dame som gikk til håndens ess. Ser du noen vinnervariant selv med åpne kort?

Spillefører tok tre runder trumf og spilte hjerter konge som ble stukket med esset. Vest returnerte en ruter som ble trumfet, hvorpå blindemann ble spilt inn på hjerter knekt. En liten kløver til tieren ble stukket av vests dame. Han hadde ikke mer ruter, og spilte derfor en hjerter til syds dame. Så fulgte liten kløver til bordets 7 og østs ess. Øst hadde ikke noe problem, med bare ruter igjen, men vest stakkars fikk det verre da det kom ruter fra øst i denne sluttposisjonen:

 

spar

-  
hjerter 4
ruter 9
klÝver kn
spar -

spar

-
hjerter 8 hjerter -
ruter - ruter K kn 8
klÝver 9 6 klÝver -
 

spar

10  
hjerter  
ruter  
klÝver K 3

Ruteren ble trumfet på hånden, men hva skal vest kaste? Kvitter han seg med en kløver, står håndens to kløver, og kaster han en hjerter, spiller syd en kløver til bordets knekt, hvorpå hjerter 4 tar det siste stikket."

Hilsen Helge Hantveit