I helgen sto Norges OL-plass på spill i Bridgesenter Vest i Oslo. Ti lag deltok i uttaksturneringen i regi av Norsk Bridgeforbund, og vinneren ville få det ærefulle oppdrag å representere NOrge i høstens OL i Istanbul. Lag Høyland (Jim Høyland, Sam Inge Høyland, Sven Olai Høyland og Tor Bakke) vant kvalifiseringen over 108 spill klart, og motstandere i finalen var lag Broge (Boye Brogeland, Erik Sælensminde, Jon-Egil Furunes, Tor Helness, Jan Petter Svendsen og Rune Hauge). Etter en spennende finale (differansen ble riktignok på 57 IMP til slutt, men ni spill før slutt var marginen bare på 2 IMP i Broges fordel) trakk Broge det lengste strået. De fikk med seg overskuddet av turneringen på 20.000 kroner som startkapital til OL. Resten av gildet må dekkes av laget selv..

I nest siste spill i finalen var undertegnete godt fornøyd med sin egen analyse, men Sven Olai Høyland hadde en overraskelse på lur:

Ser du hele bildet?

spar
E 10 9 3
hjerter E 4 2
ruter kn 5
klÝver 9 7 5 2

spar

D 8 6 2
hjerter -
ruter

E 10 6 4 3 2

klÝver E D 4

vest
nord
Ýst
syd
Sven Olai
Høyland
Erik
Sælensminde
Sam Inge
Høyland

Boye
Brogeland

1)
2)
pass
pass pass pass  

1) 5-kort hjerter og en sidefarge i minor på minst 4-kort
2) Responsiv dobling

Sven Olai spilte ut hjerter 5. Da bordet kom ned, virket både 4 hjerter doblet og 4 spar som langt bedre stoppesteder enn 5 ruter. For at minorutgangen skulle være mulig å få hjem, måtte kortene sitte veldig snilt. Hvilke muligheter ser du?

Ruteren må helst løse seg med bare én taper. Det går greit dersom honnørene er splittet og øst har 3-korts farge. Så jeg tok for hjerter ess i bordet og kastet en kløver på hånden (det er bedre teknikk å trumfe hjerterutspillet og trekke en liten ruter fra hånden, som gir vest et problem når han sitter med damen tredje. Ruter knekt fra bordet i stikk to seilte rundt til Sven Olais konge, og han skiftet til en kløver til kongen og esset. Nå begynte det å lysne.

Gir ruteren kun én taper, har du kontrakten om du unngår å tape to sparstikk. Hvis analysen ovenfor er korrekt, sitter øst med singel spar, og det er neppe kongen på bakgrunn av vests aggressive hopp til utgang i sonen. Å spille en liten spar til tieren går galt dersom øst har knekten singel. For å gardere meg mot denne sitsen, trakk jeg spar dame fra hånden. Den holdt stikket, noe som vanligvis er et godt tegn, men ikke denne gangen:

 
spar
E 10 9 3  
hjerter E 4 2
ruter kn 5
klÝver 9 7 5 2
spar K kn 7 4

spar

5
hjerter K 10 8 7 5 hjerter D kn 9 6 3
ruter K 8 ruter D 9 7
klÝver kn 6 klÝver K 10 8 3
 

spar

D 8 6 2  
hjerter -
ruter

E 10 6 4 3 2

klÝver E D 4

Sven Olai hadde lasjert fra konge-knekt fjerde, og den manøveren tok livet av vinnersjansene mine! Kommunikasjonen til bordet var ødelagt, og Sam Inge måtte få et trumfstikk i tillegg til Sven Olais sparstikk.

Mot motspillere av Høyland-brødrenes kaliber er det helt klart riktig å spille spar til tieren istedenfor å dra damen fra hånden. Sjansen for at øst har spar 7, 5 eller 4 singel kontra nøyaktig knekten singel er 3 mot 1. Det burde ha vært enkel matematikk.

Hilsen Boye