Tipper du, eller spiller du på beste mulighet?


spar

E K D 5
hjerter E D
ruter E D kn 3
klÝver E K D

spar

4 3 2
hjerter 9 7 5 2
ruter K
klÝver 10 9 5 3 2

Du har kommet i 6 grand i nord og får ruter 9 ut fra øst. Kortene er snudd for å gjøre det lettere for deg. Hvordan spiller du?

Du har som vanlig ett stikk for lite, og må finne beste veien til tolv stikk. Sparen kan sitte 3-3, og hvis ikke så kan du få det tolvte stikket ved å ta hjerterfinessen. Men det er ikke uvesentlig i hvilken rekkefølge du spiller. Siden du har fått ruter ut, har motparten fjernet ditt eneste inntak på bordet. Du må derfor bestemme deg for en spilleplan med en gang. Hvis du går på sparen først, har du ikke inntak til å ta hjerterfinessen, men starter du med hjerterfinessen, så kan du teste sparen senere hvis hjerterfinessen ikke går. Alle kortene:

 

spar

E K D 5  
hjerter E D
ruter E D kn 3
klÝver E K D
spar 8 6

spar

kn 10 9 7
hjerter K kn 8 6 3 hjerter 10 4
ruter 10 9 2 ruter 8 7 6 5 4
klÝver kn 8 7 klÝver 6 4
 

spar

4 3 2  
hjerter 9 7 5 2
ruter K
klÝver 10 9 5 3 2

Selv om vi ikke hadde tatt hensyn til at du kan teste sparen senere, så hadde hjerterfinessen gitt deg størst mulighet for hjemgang. En hjerterfinesse er i utgangspunktet 50% (med hjertersits 5-2 som i dette tilfellet, er sjansen over 70%), mens sparen fordelt 3-3 er kun 35,53%!

Den observante leser vil kanskje se at å vente med hjerterfinessen kan ha sine fordeler. Dersom ruter- og kløverfargen sitter rundt, henholdsvis 4-4 og 3-2, er det korrekt å innkassere stikkene i de andre fargene først. Den gangen øst har 4-korts spar sammen med hjerter konge, blir han innspilt! Og er det vest som har 4-kort spar sammen med hjerter konge, må han spille fra denne i sluttposisjonen. Justerer vi for dette, er det ikke mye som skiller de to alternative spilleplanene.

Hvis du lurer på dagligdagse problemer som for eksempel rett fargebehandling eller hva som er mest sannsynlig, så er "The Encyclopedia of Bridge" rett bok for deg. I "bridgens bibel" finner du alt som er verdt å vite.

Hilsen Trond