Hva er beste utspill?

Ukens spill er hentet fra EM i Sverige hvor det norske laget sliter for å få tingene til å fungere. I kampen mot Bulgaria dukket denne hånden opp (sakset fra den svenske bulletinen):

spar E 10 5 4 3 2
ost nord/syd
hjerter 10 6 4
ruter -
klÝver E 5 4 3

Spillet dukket opp helt mot slutten av kampen på et tidspunkt hvor det norske laget lå under med 11 imp. Du skal spille ut etter følgende meldingsforløp:

vest
nord
Ýst
syd
Brogeland Batov Sælendsminde

Dyakov

    pass 1 ruter
1 spar x pass 2 spar
x 3 nt   pass  4 hjerter
pass 6 klÝver pass
x pass pass pass

Hva spiller du ut?

Ramakommentatorene regnet med at dette ville bli en norsk sving ut da de anså utspillet til å bli kløver ess, spar ess fulgt av en ny spar eller spar ess fulgt av kløver ess.

Alle kortene:

 

spar

D kn 8 7  
hjerter D 5
ruter E 8 5
klÝver K D 8 2
spar E 10 5 4 3 2
ost nord/syd

spar

9 6
hjerter 10 6 4 hjerter E kn 8 3
ruter - ruter 6 3
klÝver E 5 4 3 klÝver kn 10 9 7 6
 

spar

K  
hjerter K 9 7 2
ruter K D kn 10 9 7 4 2
klÝver -

Boye hadde imidlertid andre tanker, og servet en hjerter som gikk til Eriks ess. Han spilte en spar tilbake, og dermed ble det en bet. Ved det andre bordet stoppet Bjørn Bentzen og Thomas Charlsen i 5 ruter. Det norske laget vant til slutt kampen 17-13.

Hilsen Trond