BIN beklager at vi har vært veldig dårlige til å legge ut "Ukens spill" den siste tiden. Det skyldes at Boye har spilt mye i utlandet i sommer (etter å ha giftet seg med Tonje Aasand i juni - gratulerer!), at BIN har vært på flyttefot til Flekkefjord og at jeg oppholder meg i Australia. Her nede brukte de veldig lang tid på å få installert linje. Ingen unnskyldning riktignok, men et slitent forsøk på å forklare.

I Australia er nivået meget ujevnt, og til tider møter man heller dårlig motstand. Den samme motstanden møter imidlertid alle andre også, så det gjelder å få mest mulig mot de svake parene. Det er nesten utrolig hva en kan få til, men det betyr at man må lete etter varianter i hvert spill. Jeg gir deg alle kortene med en gang. Ser du en mulighet til en bra score i parturnering?

Den som leter...

   
spar
K D 4  
hjerter K 5 2
ruter D 8 2
kløver E 9 6 2
spar 8 6 3

spar

E 5
hjerter D kn 8 7 hjerter E 10 9 6
ruter E 10 7 4 ruter K 9 6
kløver 10 4 kløver K kn 7 5
   

spar

kn 10 9 7 2  
hjerter 4 3
ruter

kn 5 3

kløver D 8 3

pass 1 klÝver x 1 spar
2 hjerter 2 spar pass pass
pass      

Nå er det selvsagt et problem å vite hvem som er gode og hvem som ikke er det. Til høyre sitter en eldre dame, og til venstre en mann. Det er mange eldre som spiller med såkalte eksperter, og ekspertene er menn med noen få unntak. (Og unntakene er kjente.) Mannen til venstre virker riktignok ikke så robust, så du tar sjansen på en litt vill 1 spar melding. (Din makker er for øvrig også en klient som spiller med en såkalt ekspert...) Heldigvis har makker sparstøtte, og meldingsforløpet dør ut i 2 spar. Hjerter dame kommer i utspill fra vest.

Én bet er selvsagt et godt resultat, så du bør satse på minst 7 stikk, men kan du få flere uten å risikere 2 bet? Første spørsmål er selvsagt om du skal dukke utspillet eller ikke. Dukker du, så kan vest finne et skift (kløverskiftet er her drepende!). Stikker du, vil vest sannsynligvis komme inn i stikk to og kanskje finne et skift. Fordelen ved å dukke er at svake spillere ikke liker å slutte å spille en farge de får stikk i. Så du velger å dukke.

Neste hjerter stikker du med kongen, og øst fortsetter med den tredje hjerteren som du stjeler. Spar ti seiler rundt til øst, som ikke liker å være inne. Etter en stund kommer spar tilbake som du vinner i bordet. Når du spiller kløver mot kongen, stikker øst hurtig med kongen, og så begynner hun å tenke (vest fulgte på med kløver 4).

Det er tydelig at hun ikke har spar igjen, og ruter vil hun ikke spille på grunn av damen i bordet. Kløver virker også farlig for henne. Hun tenker og tenker... Jeg drømmer om en hjerter tilbake. Hvis hun tror at makker har spar knekt på grunn av spar ti i første sparrunde, virker det jo kanskje ikke så farlig at jeg får stjålet i bordet, for da får jo makker et sparstikk på knekten? Dessuten må jeg jo ha ruter ess for 1 spar meldingen. (Hva makker melder på er ikke så viktig, eller hva?)

   
spar
K  
hjerter -
ruter D 8 2
kløver E 9 6
spar 8

spar

-
hjerter 7 hjerter 6
ruter E 10 7 4 ruter K 9 6
kløver 10 kløver kn 7 5
   

spar

kn 7  
hjerter -
ruter

kn 5 3

kløver D 8

En drøm blir til virkelighet når øst fortsetter med hjerter. Motparten har fått ett sparstikk, to hjerterstikk og ett kløverstikk så langt. Ser du hvordan du kan få resten utenom ett?

Du hiver ruteren på hånden din og stjeler med spar konge i bordet, så går du inn på hånden via kløver dame, vest følger med kløver 10. Deretter trekker du dine to siste spar med avkast av ruter i bordet. Øst får nå problemer:

   
spar
-  
hjerter -
ruter D
kløver E 9
spar -

spar

-
hjerter - hjerter -
ruter E 10 7 ruter K 9
kløver - kløver kn 7
   

spar

-  
hjerter -
ruter

kn 5

kløver 8

Alle har fulgt på den siste sparen utenom øst, som fremdeles må kaste et kort! Hun valgte til slutt en liten ruter, og da spiller du en ruter fra hånden. Øst må avslutte med kløver opp i saksen, eller vest må stikke med esset og felle makkers konge hvorpå din knekt blir forfremmet.

Mye arbeid for 110 inn istedenfor 100 eller 200 ut. Jeg tror den viktigste avgjørelsen i spillet var å la vest beholde første stikk på hjerter dame. Det ville nok ha vært enklere for ham å skifte til kløver i stikk tre når han får vite at makkeren hadde fire hjerter opprinnelig.

Dessuten er det av ytterste viktighet at din makker, som betaler for disse tre timene, får lov til å skrive (hun skriver) en score på vår side når alle de andre scorene er på den andre siden. Det styrker kundeforholdet ikke så rent lite.

Hilsen fra Australia,
Trond