Den lille detaljen...

Du spiller lagkamp, alle er i sonen, og du skal spille ut fra vests hånd etter dette meldingsforløpet:

spar E D 4 2
Nord_Alle
hjerter 6
ruter E K D 3
kløver 10 6 5 2
  1 kløver pass 1 hjerter
x 2 hjerter¹ pass 3 ruter²
pass 4 hjerter pass pass
pass      
¹ 4-korts hjerter
² Langfargeinvitt (3+)


Det virker ikke som du skal forvente så mye fra makker hvis meldingsforløpet er til å stole på. La oss si at du velger en ruter. Er det helt likegyldig hvilken du starter med? La oss si du spiller ut ruter ess og ser bordet:

 
spar
6 3
hjerter K 10 7 5
ruter 8 2
kløver E K D kn 3
spar E D 4 2
Nord_Alle
hjerter 6
ruter E K D 3
kløver 10 6 5 2

Hva gjør du nå?

Det virker som om det haster med å få tak i stikkene! Men skal du satse på 5-5 i rødt hos syd, dobbel ruter hos makker og et eventuelt trumfstikk, eller skal du satse på at makker har ruter knekt slik at han kan spille spar tilbake?

Alle kortene:

 
spar
6 3  
hjerter K 10 7 5
ruter 8 2
kløver E K D kn 3
spar E D 4 2
Nord_Alle

spar

10 9 8 7 5
hjerter 6 hjerter 9 8 6
ruter E K D 3 ruter

kn 9 5

kløver 10 6 5 2 kløver 8 7
 

spar

K kn  
hjerter E D kn 3 4
ruter

10 8 7 4

kløver 9 4

Løsningen er like enkel som den er funksjonell, du må starte med ruter konge! Hvis makker har knekten, legger han styrke, og du spiller ham inn i andre stikk. Hvis makker legger svakhet, ser det ikke ut som du har så mange andre muligheter enn å spille tre runder ruter. Først bør du imidlertid innkassere spar ess - makker kan i teorien ha kongen (da legger han styrkekast) og du unngår dessuten at alle sparene til spillefører forsvinner på høye kløver.

I slike situasjoner er det forresten viktig å ha signalene klare. Hvordan viser dere dobbelton på ess utspill og hvordan vises dobbelton på konge utspill (om mulig)? Fordelen med slike avtaler er at du slipper å gjette hva makker har!

Hilsen Trond