Ukens spill er sendt inn av Audun Gustavsen som spiller i Sveio Bridgeklubb. Vi ser oppfordrer flere til å bidra med spill, gjerne mer enn ett! For å øke skrivelysten blant våre lese, har vi laget en liten kampanje. Den kan du lese mer om her.

Et kritisk første stikk...
Innsendt av Audun Gustavsen, Haugesund.

spar
kn 5
hjerter kn 9 7 4 2
ruter K 8 7 5 3
klÝver 8

Syd_Ingen

Din makker i syd åpner med 1 hjerter, vest sier pass og så er det din tur. Hva melder du?

Taperteorien kan være til god hjelp i slike situasjoner. Den fungerer slik at du teller taperne på begge hender og trekker de fra 24 for å finne antall stikk dere kan ta til sammen. Hvis du og din makker sammen har 14 tapere, så betyr det at dere har 24 - 14 = 10 stikk. For å kunne bruke denne teorien er det veldig viktig at man minst har 8 trumf sammen. Taperne telles for hver ess, konge og dame man mangler i fargen. Hvis man kun har to kort i fargen, teller man kun for manglende ess og konge, og hvis man har kun ett kort i fargen telles kun for manglende ess. Det kan være fornuftig å være enig med makker om å vurdere kortene i henhold til disse prinsippene, ellers blir man ofte uenige når den ene konsentrerer seg om å telle honnørpoeng, mens den andre fokuserer på antall tapere! (Har du lyst til å vite mer om taperberegningen, er Ron Klingers "The Modern Losing Trick Count" et godt valg.)

På hånden overfor har du to tapere i spar, tre i hjerter, to i ruter og én i kløver; totalt 8 tapere. Makkers åpning forventes å inneholde 7 tapere, så vanligvis skulle det tilsi 24 - 15 = 9 stikk. Bør vi så melde 3 hjerter?

En "normal" åpningshånd kan også inneholde 6 tapere, så 4 hjerter trenger ikke å være noe dårlig kontrakt. Men hopper man til 4 hjerter (og indikerer 7 tapere selv), kan vi få problemer når makker har 5 tapere. Da vil han tro at vi har 12 tapere (5 + 7), som gir 24 - 12 = 12 stikk, og gå videre mot slem. En stor fordel ved å hoppe til 4 hjerter er selvfølgelig at man kan sperre ut øst som kanskje har godt kort. En annen indikator for å hoppe til 4 hjerter er antall trumf. Hvis man bruker 5-korts majoråpning, vet man etter makkers hjerteråpning om minst ti hjerter til sammen. Dette taler vanligvis for å hoppe til 4 hjerter i henhold til "Loven om totalt antall stikk" av Larry Cohen.

Gustavsens makker meldte 4 hjerter på hånden. Det gikk pass rundt, og ruter knekt ble spilt ut. Hvordan ville du ha spilt?

spar
kn 5
hjerter kn 9 7 4 2
ruter K 8 7 5 3
klÝver 8

Syd_Ingen
spar 7 3
hjerter E K 10 6 3
ruter E 6 2
klÝver 9 7 6 5

Gustavsen så at kontrakten var avhengig av 3-2 sits i ruter. Da var det best å dukke utspillet slik at vest fikk et vanskelig skift i stikk to. Da vest fortsatte i ruter, tok Gustavsen ut trumfen i to runder og kvittet seg med håndens to spartapere. 11 stikk og en fortjent topp på spillet! 4 spar stod den andre veien.

Takk for spillet, Audun, som er nok en påminnelse om hvor viktig stikk èn er.

Hilsen Trond