Vår oppfordring til leserne om å sende inn spill til denne spalten har båret frukter. Her publiseres et spill fra Kretsmesterskapet for lag i Vest-Agder, og innsenderen er Erik Jørgensen fra Mandal:

Kastevansker!

 
spar
kn 10 9  
hjerter 7 5
ruter K kn 10 9 5
klÝver K 9 3
spar D 6

spar

E 8 7 2
hjerter K 10 2 hjerter D 9 4 3
ruter 6 3 ruter 4 2
klÝver D 10 8 5 4 2 klÝver E 7 3
 

spar

K 5 4 3  
hjerter E kn 8 6
ruter E D 8 7
klÝver kn

vest
nord
Ýst
syd

Siri Gro
Drivdal

Erik
Jørgensen

pass
pass
pass pass pass  

Erik Jørgensen åpnet med en 14-16 grand (som etter systemet kan inneholde singleton), og strakk seg til en aksept av makkers utgangsinvitt.

Utspillet fra vest var kløver 5, som gikk til liten i bordet og østs ess. Kløverfortsettelsen lasjerte Jørgensen, men han ble deretter tvunget inn i bordet på kløver konge. Den beste teoretiske muligheten er å satse på at kløveren er fordelt 6-3 og at øst sitter med både esset og damen i spar. Da etablerer man lett to sparstikk ved å spille spar fra bordet.

Jørgensen gikk imidlertid i gang med langfargen sin, ruter, og både øst og vest måtte sake tre kort (husk at syds hånd er skjult). Øst kvittet seg med to spar og én hjerter, mens vest saket én hjerter og to kløver. Dermed var øst markert med spar ess - ellers ville jo vest aldri ha kvittet seg med ståstikkene sine i kløver. Jørgensen spilte spar til kongen og mer spar, og motpartens sparhonnører ramlet oppå hverandre. Hjerterskiftet ble stukket med esset, og bordets godspilte spar sikret det niende stikket.

For å bete kontrakten må øst holde minst tre spar. Da har ikke Jørgensen noen mulighet til å etablere det niende stikket før motparten får hentet sitt femte. Men det er slettes ikke enkelt å holde riktig når spillefører innkasserer langfargen sin og det er liten informasjon å hente fra meldingsforløpet.

Hilsen Boye