Dette spillet er fra en klubbkveld i Studentenes BK i Trondheim. Nivået er alt fra nybegynnere som bruker meldeboks for første gang, til juniorlandslagsspillere. Dette preger selvfølgelig scorene av og til!

Et "rive-av-seg-alt-håret-etterpå" spill.
Innsendt av Sveinung Ørjansen

spar
K kn
hjerter K 10 9 8
ruter E 2
kløver K kn 10 9 8

De eneste bridgespillerne som ikke har opplevd et "rive-av-seg-alt-håret-etterpå" spill, er de som ikke har hår å rive av! Vi har alle kjent følelsen av frustrasjon rase gjennom kroppen. Men er ikke det en viktig del av bridgen? For de av dere som mener at bridge er kunst, så kan jeg jo tilføye at filosofen Schopenhauer mente at livet var meningsløst og smertefullt, og det eneste som gjorde livet verdt å leve var kunst som fikk en til å glemme tid og sted.

vest
nord
øst
syd
     

1 spar

2 kløver¹ pass 2 spar pass
pass x pass 3 kløver
3 spar  x  pass  pass
pass      
¹ Begge major

Syd spilte ut kløver knekt, og bordet kom ned:

spar D 10 7 2
hjerter E kn 4 3 2
ruter D 2
kløver E 2
 

spar

K kn
hjerter K 10 9 8
ruter E 3
kløver K kn 10 9 8

Øst vant utspillet med damen og spilte hjerter til esset og en hjerter til stjeling med spar 3. Deretter fulgte en kløver til esset, ny hjerter til stjeling med spar 4 og en liten ruter mot damen. Hva gjør du?

"Dette gikk fort," sier Sveinung, og da går det stort sett galt, kan vi legge til. Syd la en liten ruter, og damen i bordet tok stikket (ved å gå opp med esset og spille trumf beter man kontrakten). På hjerter fra bordet kastet nord en kløver (kontrakten kan fortsatt betes hvis nord stjeler med spar 9, og øst trumfet med spar 8. Ruter brakte syd inn på ruter ess i denne sluttstillingen:

 

spar

E 9 6 5  
hjerter -
ruter 10
kløver 7
spar D 10 7 2

spar

-
hjerter kn hjerter -
ruter 2 ruter K 9 8 7 6 5
kløver - kløver -
 

spar

K kn  
hjerter -
ruter E
kløver K 10 9

Øst-vest har fått sju stikk, og det finnes ingen muligheter for å hindre dem to til. Minus 730 var et smertefullt resultat for nord-syd. Hele sitsen så slik ut:

 

spar

E 9 6 5  
hjerter D 7 6
ruter kn 10
kløver 7 6 5 4
spar D 10 7 2

spar

8 4 3
hjerter E kn 4 3 2 hjerter 5
ruter D 2 ruter K 9 8 7 6 5 4
kløver E 2 kløver D 3
 

spar

K kn  
hjerter K 10 9 8
ruter E 3
kløver K kn 10 9 8

Etter slike spill blir det gjerne noen meningsutvekslinger. Til tross for et heldig og godt resultat spør kanskje øst sin makker: "Hvordan kan du melde 3 spar, jeg kan jo ha dobbel spar og null poeng!" "Kunst er kunst!" ville kanskje vest ha svart. Med trumf ut ville kunsten muligens ikke blitt så vellykket...

Uansett er dette et klassisk eksempel på en smertefull opplevelse for nord-syd. Mange takk for spillet, Sveinung. Neste gang håper jeg at det er du og makker som får oppleve gleden!

Hilsen Trond

PS. Merk at vi premierer innsendere av spill til "Ukens spill" ut året. Mer informasjon finner du her.