7 grand hjem med 12 stikk!

Innsendt av Sigbjørn Vågene

  spar E kn 6 5 2
  hjerter 7 6
  ruter E K 5
  kløver E 9 3
hjerter8
  spar 10 7
  hjerter E K D kn 9 5
  ruter 10 8
  kløver K D 4
  Ronny
Eftevåg
  Sigbjørn
Vågene
    pass 1 hjerter
pass
1 spar
pass
2 hjerter
pass
3 ruter
pass
4 nt¹
pass
5 kløver²
pass
5 hjerter3
pass
6 kløver4
pass
7 nt5
pass pass6 pass  

¹ Spørsmål etter ess med siste meldte farge som trumf om ikke en farge er meldt og støttet.
² Ett eller fire ess med ruter som trumf..
3 Redd makker kunne ha ett ess (makker melder videre med 4).
4 Jeg har fire ess, og kløver ess er det laveste. (Her kan det kanskje være nyttig å bruke 6 trinnet som 4 ess og visning av konger? 5 NT som 4 ess og ber makker begynne å melde konger nedenfra, red.)
5 Ungdommelig overmot, samt at vi trengte noen IMP for å vinne kampen.
6 Makker skulle gjerne tatt ut i 8 hjerter om det var mulig.

Før utspillet kom vest med en rekke spørsmål om poengstyrke og fordeling, og han falt til slutt ned på en liten hjerter.

Etter utspillet telte jeg opp tolv ess, og lurte kraftig på hvor det siste skulle komme fra. Her måtte verktøyet "pølseskvis" tas i bruk om det skulle være en sjanse for å vinne storeslemmen. Jeg regnet med at sparhonnørene var fordelt, siden det ikke kom spar ut fra vest, samt at øst (kanskje?) hadde doblet med konge-dame i spar?

Spillet: Seks ganger hjerter, vest kastet ubesværet to spar og to kløver. Øst kvittet seg med en spar, en kløver og en ruter. Etter to ganger kløver var stillingen denne:

 

spar

E kn  
hjerter  
ruter E K 5
kløver  
spar K 8

spar

D
hjerter   hjerter  
ruter D 9 6 ruter kn 7 4 2
kløver   kløver  
 

spar

10 7  
hjerter  
ruter 10 8
kløver K

På kløver konge gikk vest "i boks" og forsøkte å telle opp alle avkastene som hadde foregått. Han kom fram til at han måtte guarde ruteren, i tilfelle jeg hadde knxx i ruter og singel spar igjen. Med dobbel spar og dobbel ruter hadde jeg vel claimet en beit straks?!? Dermed lempet han spar 8! Da forsvant den lille ruteren fra blindemann, spar til konge, ess.... og øst smalt kortene i bordet og brummet litt til makker.

Jeg var heldig, sier du? Javisst! Men når man har et stikk for lite, får man noen ganger litt hjelp hvis motparten må kaste nok kort. Spillet ga oss +17 IMP da motparten spilte 3 grand med 12 stikk ved det andre bordet. Kampen vant vi med 6 IMP.

Riktignok ga vi (jeg) bort 3 ruter doblet med 10 stikk etterpå, og det kostet nesten like mye ut. Men du verden så gøy å "lure" til seg alle stikkene i en håpløs kontrakt!

Med vennlig hilsen,
Sigbjørn Vågene