Håvard i trøbbel!
Innsendt av Arne Sudland

 

spar

K  
hjerter 9 7 x x
ruter D 10 8 7 x
klÝver E x x
spar x x

spar

D 10 x x x
hjerter E K 8 x hjerter 10 x
ruter x x ruter E K kn 6 5
klÝver K kn 10 x x klÝver x
 

spar

E kn 9 x x  
hjerter D kn x
ruter x
klÝver D x x x

nord
Ýst
syd
Håvard    

 

      pass
pass  pass  1 spar  pass
2 klÝver pass 2 ruter pass
3 nt pass pass pass


"Utspillet fra nord var en liten hjerter til liten, knekten og esset. Håvard spilte ruter til knekten som stod, deretter kløver til tieren som nord tok med esset. Nord returnerte en hjerter til tieren og damen, lasjert av Håvard. Syd spilte en ny hjerter til Håvards åtter og nords nier, en spar ble saket hos blindemann. Situasjonen var denne:

 

spar

K  
hjerter 7
ruter D 10 8 7
klÝver x x
spar x x

spar

D 10 x x
hjerter K hjerter -
ruter x ruter E K 6 5
klÝver K kn 10 x klÝver -
 

spar

E kn 9 x x  
hjerter -
ruter -
klÝver D x x

Nord luktet at Håvard hadde kongen igjen i hjerter, og dermed var det sannsynligvis ikke rom for spar ess. Han la derfor ned spar konge, og fortsatte med ruter dame som blindemann tok seg av. Håvard hadde ikke inntak til hånden, og forsøkte seg med en liten spar. Syd stakk opp med knekten, innkasserte spar ess og spilte en ny spar som låstee Håvard i bordet! Dermed fikk nord to ruterstikk, som til sammen ga fire beter. Et perfekt motspill!"

Takk for spillet, Arne! Selv om øst åpnet tynt i fjerdehånd, synes jeg det burde ha vært mulig å stoppe under utgang for øst-vest. Etter forhåndspass vil jeg anbefale at hånden som har passet aldri kan kreve til utgang med en balansert hånd. Håvard burde nok nøyd seg med 2 grand over 2 ruter. Å melde 3 grand med 11 honnørpoeng er for hardt. Dette setter lys på noe som vi alle synder mot. Når vi har vist hva vi har, så tar makker en minst like god beslutning som oss selv! Med 2 grand ville vest ha vist 10-11 honnørpoeng, kløverfarge og hjerterhold. Ville ikke det vært ganske beskrivende?

Hilsen Trond