Ukens spill er hentet fra parturneringen i Icelandair Open som 20.-23. februar gikk av stabelen for 23. gang:

Hva er beste kontrakt?

spar
kn 8 4
hjerter E K D
ruter E 7 4
kløver K 9 6 5

spar

E K D 10 9 5
hjerter -
ruter

8 2

kløver E 10 8 4 3


Ved de fleste bord åpnet nord med 1 grand (15-17), og flertallet av parene (134 deltok i turneringen) endte i 6 spar. Ville du vært fornøyd med å spille lilleslem på kortene, eller hadde du siktet høyere?

Du har tolv toppstikk, og sjansene for et trettende i kløver er bra. Alt som kreves er at fargen sitter 2-2, eller at du klarer å finne damen eller knekten singel hos en motstander (begrenset valg - større sjanse enn 2-2 sits når en motstander følger på med knekten eller damen). Siden grand gir større utbytte enn kløver, må 7 grand være å foretrekke framfor 7 kløver. I 7 grand har du dessuten fordelen av å kunne spille de andre fargene først, noe som gir deg bedre telling på hvem som mest sannsynlig har singelton kløver.

Er 7 grand også bedre enn 7 spar? (Husk at ti ekstra poeng (1520 mot 1510) kan være gull verdt i par, mens de i lagkamp ikke utgjør noen forskjell.)

Ved første øyekast kan det se ut som om 7 spar og 7 grand står på det samme; å løse kløverfargen uten taper. Det finnes imidlertid en ekstra mulighet i 7 spar som ikke er så lett å oppdage: Du kan trumfe god nords kløver! Forutsetningen for dette er at sparen sitter 2-2 eller at den som har 3-korts spar også har 3-korts kløver.

Si at du får ruter i utspill. Esset vinner stikket, og du innkasserer to runder spar, inne i bordet. Deretter følger tre hjerterhonnører med kløveravkast på hånden. Så kløver til esset. Satt sparen 2-2, er du hjemme så fremt kløveren ikke sitter 4-0. Satt sparen 3-1, må du håpe at den som har sparlengden også har kløverlengden.

Du kan faktisk spille enda vassere hvis sparen sitter 3-1 med lengden hos vest. I så fall bør du innkassere kløver konge før du tar hjerterstikkene. Skulle vest følge på med knekten eller damen i kløver, vil jeg anbefale deg å ta ut trumfen og kaste syds rutertaper på den ene hjerterhonnøren. Du avslutter med kløver til finesse med tieren (en slu vest vil kunne lure deg ved å legge knekten eller damen fra Dknx!).

Skulle øst ha sparlengden, følger du planen med å innkassere tre hjererhonnører med kløversak. Følger øst på med knekten eller damen i kløver (forhåpentligvis ikke fra Dknx) når du spiller kløver til esset, trumfer du ut og spiller kløver til nieren. Du husket vel å avblokkere kløver 10?

Hilsen Boye