Spring Nationals går av stabelen i Pittsburgh 10.-20. mars. Parturneringen, Silodor Open Pairs, ble vunnet av Bob Morris og Eddie Wold. På andreplass fulgte George Jacobs og Alfredo Versace, som ledet etter første dag da de noterte monsterscoren 78,23% i åpningssesjonen! Her er et spill fra turneringen hvor Versace viser oversikt i motspill:


Lytt til meldingsforløpet!

 

spar

10 9 6 5  
hjerter K 2
ruter E K D 5 3
klÝver 9 7
   

spar

K D 2
    hjerter E kn 7 5
    ruter 10 8 7
    klÝver 8 5 4

vest
nord
Ýst
syd
Jacobs   Versace

 

    pass 1 hjerter
pass pass
pass pass 3 nt
pass pass pass  

Din makker i vest spiller ut spar 3 (4. høyeste), og damen vinner første stikk. Planlegg motspillet!

Versace regnte med at syd hadde 2-5-1-5 fordeling etter å ha meldt ny farge på 3-trinnet. Hvis den analysen stemte, kunne spillefører maksimalt innkassere åtte stikk i minor når han kom inn. Selv med singel ruter knekt hos syd kan ikke spillefører få tak i mer enn tre ruterstikk - hjerter ess hos øst gjør at bordet er uten inntak. Med bakgrunn i dette, hva tror du Versace spilte i stikk to?

Den dyktige italieneren skiftet til ruter 7, som gikk til nieren, knekten og damen. Hvis ikke spillefører allerede var klar over sine kommunikasjonsproblemer, ble han det i hvert fall nå:

 

spar

10 9 6 5  
hjerter K 2
ruter E K D 5 3
klÝver 9 7
spar E 8 4 3

spar

K D 2
hjerter 10 8 hjerter E kn 7 5
ruter kn 6 4 2 ruter 10 8 7
klÝver kn 6 3 klÝver 8 5 4
 

spar

kn 7  
hjerter D 9 6 4 3
ruter 9
klÝver E K D 10 2

Syd hadde ingen sjanse til å sette opp ni stikk uten å gi motparten fem. I praksis innkasserte han bordets tre ruterstikk, og håpet på at motpartens sparfarge var blokkert. Jacobs-Versace hadde imidlertid overganger til å få med seg beten med tre sparstikk, ett hjerterstikk og ett ruterstikk. De samme fem stikkene får du også om du innkasserer spar konge og deretter skifter til ruter i stikk tre. Andre motspill fører til hjemgang da syd får etablert ni stikk i tide.

Hilsen Boye