I "Ukens spill" har du havnet i 3 grand i en lagturnering:


Gå for ni stikk!

spar

4
hjerter K D 5 3
ruter E 8
klÝver E K D kn 10 9

spar

D 8 5 2
hjerter 6
ruter D 7 5 2
klÝver 6 5 4 2

vest
nord
Ýst
syd
     

 

  pass
pass
 


Spar 10 kommer ut fra vest, spar 4 fra bordet og spar 6 blir lagt fra øst. Hvordan spiller du herfra?

Du har seks kløverstikk, ett ruterstikk og ett sparstikk tilgjengelig. Det er ett for lite, og du må prøve å få tak i det niende stikket på en eller annen måte.

Du har 19 poeng på bordet og 4 på hånden, noe som blir 23 totalt. Etter meldingsforløpet har øst normalt minst 15 poeng, og det etterlater ikke mange poengene til vest. Dermed bør øst ha både ruter konge og hjerter ess, og den ledetråden bør hjelpe deg på rett vei. Vinn første stikk med spar dame og innkasser alle kløverstikkene dine (øst har singelton kløver). Stillingen blir denne:

 

spar

-  
hjerter K D 5 3
ruter E 8
kløver -
spar 9 (?)

spar

E K kn (?)
hjerter kn hjerter E
ruter kn 6 4 (?) ruter K (?)
kløver - kløver -
 

spar

8 5 2  
hjerter 6
ruter D 7
kløver -

Fordelingskastene til øst-vest er nok ikke til å stole på, så hvordan spiller du med følgende avkast fra øst:

- Alternativ 1: Øst kaster tre ruter og to hjerter?

- Alternativ 2: Øst kaster to ruter, to hjerter og én spar?

Øst har minst fem spar og én kløver som blir seks kort. Etter sin andre dobling tenderer vel øst til å være mottakelig i ruter og kun ha 5-kort spar (med 6-kort spar og gode kort hadde han nok gjentatt sparfargen). Det er kun sju ukjente kort utover østs seks sorte kort, og husk at to av disse er hjerter ess og ruter konge. Har du strategien klar for begge alternativene?

I alternativ 1 har øst kastet fem røde kort, og kan altså kun ha to røde igjen, nemlig hjerter ess og ruter konge. Du må nå ta for ruter ess og felle singel konge hos øst for å vinne kontrakten.

I alternativ 2 har øst kastet fire av sine sju røde kort. Det betyr at han har saket ett sparstikk, og med kun tre spar igjen kan han nå ikke lenger ta beten hvis du slipper ham inn på hjerter ess. Du spiller derfor hjerter konge som godspiller ditt niende stikk for hjerter dame.

Klarte du denne prøven, har neppe bridgeformen hatt vondt av en påskeferie!

Hilsen Trond