Ukens spill (faktisk to!) er innsendt av Harald Skjæran fra Oslo:

Topp teknikk!

"Hei Boye! Sender deg et par spill fra Topbridge (lagserie på Bridgesenteret i Oslo – ikke på nettet):

 

spar

E D 9 2  
hjerter K 9 6
ruter E K 3
kløver 10 9 2
spar kn 8 6 3

spar

10 7 4
hjerter D 10 8 4 hjerter E
ruter 10 9 2 ruter D 8 7 6 5
kløver K D kløver kn 8 7 4
 

spar

K 5  
hjerter kn 7 5 3 2
ruter kn 4
kløver E 6 5 3

Jeg spilte 4 hjerter som nord. Ruter 5 kom ut til knekten som holdt. Deretter spilte jeg en hjerter til nieren og esset. Kløverskiftet tok jeg med esset og spilte en ny hjerter til kongen og blakk. Nå tok jeg for ess-konge i ruter og saket en kløver. Deretter tre runder spar og bort med enda en kløver. Spar 9 til stjeling og en kløver til kongen – voila!

spar 5

spar

E D 10
hjerter K 6 2 hjerter E kn 9 7 4
ruter kn 10 7 6 ruter E K 3 2
kløver E K 10 9 6 kløver 2

Her endte jeg i 6 hjerter som øst etter at nord hadde doblet et cuebid av 3 spar. Utspillet var en liten spar til knekten og damen.

Jeg startet med ess, konge og en ny kløver for eventuelt å godspille den femte kløveren i bordet, og dermed unngå ruterfinesse. Nord saket imidlertid en spar på tredje kløverrunde. Nå fant jeg ut at jeg nesten alltid var hjemme med ruteren 3-2, ved å stjele en spar i bordet og to kløvere til på hånden. Med den aktuelle sitsen (nord: Kknxxxx, xx, xxx, xx og syd: xxx, D10x, Dx, Dknxxx) bød ikke det på problemer, så jeg vant kontrakten. Men lagkameratene til mine motspillere mente etterpå at det beste er å kutte ruter og hjerter, ikke prøve kløveren.

Hva er beste spilleplan?

Med vennlig hilsen,
Harald Skjæran, Oslo"


To interesante spill, Harald! Rett fargebehandlig i spill én gjør at ti stikk går av seg selv. Moro at sitsen er rettferdig når man spiller korrekt!

I det andre spillet er jeg ikke helt sikker på prosentsjansen, og umiddelbart sier hjertet å prøve kløveren, mens hjernen sier to finesser. Derfor får jeg prøve å tenke høyt:

Å bli overstjålet er én ulempe med kløverspillet, en annen er at nord kan kvitte seg med en ruter og gjøre at du må gjette motpartens ruter- og hjerterfordeling. Når kløveren sitter 4-3, truer også trumfmatt når du legger ned ess-konge i hjerter (hvis den med 4-korts trumf har den fjerde kløveren). Så for å basere seg på kløveren, må trumfen helst sitte 3-2, mens du ved to finesser kan klare fire trumf hos nord (og Dxxx eller 10xxx hos syd) når ruterfinessen går. Med singel hjerter 10 i syd er faktisk kontrakten safe om du begynner med hjerter til kongen (spartaperen kan jo kastes på andre kløverhonnøren). Selv når nord har D10xx i hjerter er det store muligheter for å vinne kontrakten på "en passant" så fremt ruteren sitter 3-2.

Kløverspillet har selvfølgelig store fordeler når trumfen sitter 3-2 (68%). Skulle kløveren sitte 5-2 med dobbelton hos nord, som den aktuelt gjorde, vinnes som regel 12 stikk om du får for ess-konge i ruter. Dersom syd har dobbelton kløver (ikke så sannsynlig med tanke på nords dobling av 3 spar), og overtrumfer deg i tredje kløverrunde, finnes ennå vinnermuligheter.

Konklusjon: Jeg tror ikke det er noen enorm forskjell mellom de to variantene, men jeg heller til at "hjertet" er hakket bedre enn "hjernen". Jeg har altså sans for din spilleplan.

Hilsen Boye