Drep skvisen!

Du har fått utdelt følgende hånd og hører følgende meldingsforløp.

spar E K 6 2
hjerter 9 7 6
ruter E D 7 3
kløver 10 7

vest
nord
øst
syd
     

pass

1 spar ¹ 2 spar
2 nt 3 ruter²
?      

¹ 9 hp+ og minst 5-korts farge
² Invitt til 4 spar

Det er din tur å melde, og du velger...?

Ved bordet valgte vest å doble, og makker spilte ut ruter 8 (invittutspill). Hva er din plan når du ser disse kortene?

spar E K 6 2
hjerter 9 7 6
ruter E D 7 3
kløver 10 7
 

spar

kn 8 5
hjerter kn 8 5
ruter 5
kløver E kn 8 6 5 2

Ved bordet tok vest med esset, mens spillefører fulgte med ruter 4. Vest spilte spar ess, spar konge og en ny spar. Øst saket hjerter 3 og hjerter 2 (høy-lav; svakhet). Nord tok tredje sparrunden på spar damen og spilte ruter konge, makker fulgte med ruter 6 og bordet kastet en kløver. Spillefører fortsatte med ruter knekt, makker la ruter 2 (norsk fordeling fra gjenværende) og bordet hev en hjerter. Hva gjør du?

Det er på tide med en liten opptelling. Makker har minst 5-korts hjerter, én spar og 3-korts ruter (med 1098xx ville han ha startet med tieren)! Dermed vet du at nord har fem ruter, fem spar og kun tre kort i kløver og hjerter til sammen. Med ess-dame i hjerter hos makker, kan du få to hjerterstikk og to bet. Men det er lite sannsynlig siden din makker signaliserte svakhet i den fargen. Det er mer trolig at spillefører har hjerter ess, og kanskje er fordelingen denne:

 

spar

D 10 7 4 3  
hjerter E 4
ruter K kn 10 9 4
kløver 4
spar E K 6 2

spar

9
hjerter 9 7 6 hjerter K D 10 3 2
ruter E D 7 3 ruter 8 6 2
kløver 10 7 kløver K D 9 3
 

spar

kn 8 5  
hjerter kn 8 5
ruter 5
kløver E kn 8 6 5 2

Ser du hva du må gjøre?

Kløver tilbake er det eneste som dreper skvisen mot øst i hjerter og kløver. Ved bordet spilte vest hjerter, og det var enkelt for nord å ta ut trumfen, innkassere to ruterstikk og spille den femte sparen. Med to kort igjen måtte øst holde konge-dame i kløver og en hjerterhonnør (syd kaster etter øst), og det et er som kjent svært vanskelig på to kort.

Så lenge øst har 5-korts hjerter (singelton i nord), kan det aldri bli feil å vri til kløver. Bare prøv selv! Og hvis du stoler på makkers svakhetskast i hjerter (nord har hjerter ess), vil det alltid være rett å vri til kløver.

Hilsen Trond