Ukens spill er hentet fra NM-finalen for klubber, som noe overraskende ble vunnet av Sortland BK (Håkon Bergsrud, Olav Ellingsen, Pål T. Fondevik og Sigve Arve Smørdal), foran Sunndaløra BK og Moss BK. Sigve Alf Smørdal har gått gjennom alle Sortlands spill fra NM-finalen, og laget et interessant dokument som kan finnes her. Blant flere gode spill (blant annet Rica-prisen til Håkon Bergsrud) hadde jeg sansen for dette:

Gullbridge!

 

spar

K D 10 7 4  
hjerter D kn 9 6
ruter 9
kløver 7 5 4
spar E 4

spar

kn 8
hjerter 9 hjerter E K 4 2
ruter E kn 10 8 3 ruter 7 5 4 2
kløver E K kn 9 2 kløver D 10 3
 

spar

9 6 5 3  
hjerter 10 7 5 3
ruter K D 6
kløver 8 6

vest
nord
øst
syd
Pål T.
Fondevik

Sigve Alf
Smørdal


3
   

1) Cue-bid 1. eller 2. kontroll
2) Roman Key Card Blackwood (1430)
3) 0 eller 3 ess (av 5)

Utspillet fra nord var spar konge som gikk rundt til esset. På ess-konge i hjerter saket Pål Fondevik spar 4. Nå fulgte en ruter fra bordet, sekseren fra syd, og kontraktens skjebne var i Fondeviks hender.

"Personlig topper jeg ofte her," skriver makker Sigve Alf Smørdal, men Pål Fondevik spilte heldigvis med oddsen og la knekten (får med seg KD6 og KD96 i syd, men taper mot KD i nord). Meldinger og spilleføring som står til gull!

I NM-finalen var det bare to andre par som meldte slemmen. Ved det andre bordet i kampen Sortland-Moss nøyde mossingene seg med 3 grand med ni stikk. Dermed ble det 11 IMP til Sortland BK på veien mot seieren.

Hilsen Boye