I Sølvcupen i Kongsberg 28.og 29. mai endte Erik Jørgensen og Harald Nordby like over middels. Men denne spilleføringen av Nordbysjefenmot var alt annet enn gjennomsnittlig:


Nordbysjefen briljerer!

spar

E 2
hjerter K 9 7 4
ruter D 7 6 5 4
klÝver 7 4

spar

D 6 5
hjerter E D kn 3 2
ruter -
klÝver E D kn 5 2

vest
nord
øst
syd
Boye
Brogeland
Erik
Jørgensen
Thomas
Haukland

Harald
Nordby

   
 

Vest spilte ut ruter ess som Nordby stjal. Hvordan ville du har spilt videre (trumfen sitter 3-1 med singleton 10 hos vest, og kløveren sitter 4-2 med kongen dobbel hos øst)?

Nordby spilte hjerter knekt som han stakk over med kongen i bordet da tieren kom på fra vest. Etter en vellykket kløverfinesse trakk han hjerter ess og hjerter til nieren. På kløver fra bordet fulgte øst på med kongen. Nordby innkasserte kløver ess og kløver knekt og saket en ruter i bordet. Ser du hva hans neste trekk var?

Nordby fortsatte med nok en runde kløver, men istedenfor å stjele vests kløver 10, saket han nok en ruter i bordet! Dermed var vest, som naturlig nok hadde spar konge for innmeldingen sin, innspilt! Han måtte enten gi Nordby stikk for bordets ruter dame eller håndens spar dame. Spillet så slik ut:

 

spar

E 2  
hjerter K 9 7 4
ruter D 7 6 5 4
kløver 7 4
spar K 10

spar

kn 9 8 7 4 3
hjerter 10 hjerter 8 6 5
ruter E K kn 10 8 3 ruter 9 2
kløver 10 8 6 3 kløver K 9
 

spar

D 6 5  
hjerter E D kn 3 2
ruter -
kløver E D kn 5 2

Ser du hvordan jeg kunne ha unngått innspillet? Hjerter eller kløver ut gjør at jeg kan fri meg i ruter uten å gi bort noe stikk. Hadde jeg klart å la være å begynne med en ruterhonnør, måtte Nordby tatt seg helt ut og satt meg på nøyaktig kongen dobbel i spar for å vinne kontrakten.

Hilsen Boye