Riktige slutninger?
Innsendt av Øyvind Angeltveit

"Jeg har et spill som har plaget meg en del siden sist tirsdag da det var sommerbridge i Åsane i Bergen. Jeg hadde åpnet med 1 grand (15-17 hp) i syd, og min makker overførte til spar, hvorpå vi endte i 6 spar. Vedkommende som hadde utspillet, er ikke av ypperste klasse, og etter å ha tenkt seg om en stund, sa han: "Hva skal jeg nå finne på?" Dernest kom ruter 10 på bordet. Dette var ressursene som jeg hadde til disposisjon:

spar

K D kn 10 x x
hjerter K x
ruter E x
kløver 9 x x

spar

E x
hjerter x x x
ruter K D x
kløver E D 10 x x

Kan jeg spørre om hvilke refleksjoner du ville ha gjort deg?"

Med vennlig hilsen,
Øyvind Angeltveit, Bergen

Hei Øyvind!

På bakgrunn av vests kommentar høres det vel ikke ut som han sitter med hjerter ess, og da tror jeg denne spilleplanen er best:

Stikke med ruter ess og spille kløver til damen. Dersom vest vinner med kløver konge, fortsetter han kanskje med ruter. Da tar du to ganger ruter (hvis den ikke ser ut til å sitte 6-2) med avkast av kløver i bordet, og tar senere kløverfinessen (så fremt øst ikke har kastet fra seg all kløveren). På denne måten vinner du også med knekten fjerde i kløver og hjerter ess i øst siden han blir tvunget til å kaste en kløver på den siste trumfen (enkel skvis).

Dersom kløver til damen holder, har du en annen form for skvis mot øst (skvis uten tempo - les Ukens spill uke 22!) så fremt han har minst tre kløver. Du tar tre ganger ruter og seks ganger spar (i den rekkefølgen). Med fire kort igjen må øst gå ned til singel hjerter ess for å holde kløver konge gardert. Du saker kløver på hånden og trekker en liten hjerter fra bordet! Voila!

Et alternativ, hvis du tror at vest kommer til å fortsette med ruter i 100% av tilfellene, er å spille kløver til tieren i stikk to. Da vinner du jo kontrakten så fremt kløver knekt eller kløver konge er hos øst. Dyktige spillere biter nok ikke på den, og mot disse er nok kløver til damen, fulgt av en skvis uten tempo, beste spilleplan.

Skulle vest sitte med hjerter ess, og ha lirt av seg en "lur" kommentar før utspillet, faller jo hele resonnementet mitt i grus...

Hilsen Boye