I helgen gikk Swiss Teams av stabelen i Brighton Summer Meeting i England. Hele 210 lag stilte til start, og de norske spillerne hevdet seg helt i toppen. Glenn Grøtheim og Terje Aa spilte på vinnerlaget Monachan sammen med Ian Monachan og Brian Callaghan. På tredjeplass fulgte Simon Gillis sitt lag, som hadde Boye Brogeland, Espen Erichsen og Erik Sælensminde i startoppstillingen. Kampresultater og sammenlagtstilling for de åtte lagene i A-finalen finner du her.

Et helnorsk lag med Rune Hauge - Tor Helness og Jon-Egil Furunes - Jan Petter Svendsen måtte ta til takke med B-finale, bare ett vinnerpoeng fra kvalifiseringsgrensen (som ble på 141 poeng etter 10 kamper; svært høyt med tanke på at 20-0 er maksresultatet) til A-finalen. B-finalen så faktisk vel så tøff ut som A-finalen, med blant annet Nederlands landslag og kjente engelske stjerner som Jason Hackett, Justin Hackett, Andrew Mcintosh og Andrew Robson. Hauges lag endte på en fin tredjeplass i dette feltet, som ga 11. plass totalt. Kampresultater og sammenlagtstilling for de åtte lagene i B-finalen finner du her.

Her er et spill fra finaledagen hvor Erik Sælensminde var på høyden:


System og spilleføring til 20 i stil!


 

spar

8 4  
hjerter 8 2
ruter K 9 6 5
kløver K D kn 4 3
   
   
       
       
       
 

spar

kn 2  
hjerter E K 9 6 5
ruter E 7 2
kløver E 10 7

vest
nord
øst
syd

Boye
Brogeland

Erik
Sælensminde

¹
² 3
4
 

1) 15-17 hp, kan ha 5-korts major eller 6-korts minor
2) Minor-søk, én eller begge minorfargene
3) Minst like god kløver- som ruterfarge
4) 2-2-(5-4), med to små dobbeltoner i major


Vest spilte ut ruter 4 (4. høyeste), som gikk til østs knekt og Eriks ess. Det virker naturlig å spille på trumfen 3-3, som begrenser motpartens stikk til to i spar og ett i hjerter. På ess-konge i kløver fulgte vest på med tieren og damen. Gjør dette at du forandrer spilleplan?

Ifølge teorien om begrenset valg, er det nå langt mer sannsynlig enn opprinnelig at øst sitter med knekten fjerde i trumf. Klarer du å se en vinnermulighet om trumfsitsen er slik?

Erik innledet med kløver 10, og fikk kløver 9 (norske fordelingskast) fra vest. Det styrket ham i troen på at en alternativ spilleplan kunne føre fram, og han fortsatte med kløver ess og mer kløver, vest kastet en spar. På bordets fjerde kløver stjal øst med hjerter sju. Hva gjør du nå?

Den velkjente teorien om "taper på taper" kan være skummel her hvis øst hadde singel kløver opprinnelig. Vest kan da settes inn på en spar, og et rutergjennomspill vil så forsegle kontraktens skjebne. Erik så faren for dette og trumfet over med nieren for å fortsette med nok en hjerter! Mer enn to sparstikk og for hjerter knekt kunne ikke motparten få. Slik så hele spillet ut:

 

spar

8 4  
hjerter 8 2
ruter K 9 6 5
kløver K D kn 4 3
spar K 10 9 5

spar

E D 7 6 3
hjerter D 10 hjerter kn 7 4 3
ruter D 10 8 4 3 ruter kn
kløver 9 5 kløver 8 6 2
 

spar

kn 2  
hjerter E K 9 6 5
ruter E 7 2
kløver E 10 7

Øst kunne ha betet kontrakten ved å stjele med hjerter knekt, underspille spar ess til makkers konge, som vrir til ruter dame. Et flott, men slettes ikke umulig motspill. Bordets ruter konge må trumfes bort for å få en bet. Syd har tilkjennegitt 15 honnørpoeng allerede, så det kan ikke koste noe å underspille spar konge. Forhåpentligvis er makker på høyden og skifter farge...

Hilsen Boye