I helgen ble Hecht Cup spilt for sjette gang i København. Et rekordstort felt - 54 par - inneholdt mange internasjonale stjerner, som Zia Mahmood, Howard Weinstein, Sabine Auken, Daniela von Arnim, Andrew Mcintosh, Jan Jansma, Louk Verhees, Jacek "Pepsi" Pszczola, Björn Fallenius, Peter Fredin, Fredrik Nyström og Peter Bertheau for å nevne noen. Dessuten var hele den danske eliten på plass samt fire inviterte par fra Norge: Åse Langeland - Tone Torkelsen Svendsen, Bjørnar Halderaker - Olav Ellestad, Ole Berset - Geir Olav Tislevoll og Boye Brogeland - Erik Sælensminde. Sistnevnte par har to andreplasser fra tidligere års turneringer, og klatret i år helt til topps! En utrolig avslutning - +13, +64, +64, +56, +18 og +16 på de seks siste rundene - gjorde at paret avanserte fra femteplass til en overlegen seier.

Resultater og spill fra Hecht Cup finner du her. Du kan også laste ned fire lesverdige bulletiner fra turneringen: 1, 2, 3, og 4.

Man må selvfølgelig ha drag for å vinne tøffe turneringer som Hecht Cup, men underveis var det ikke bare medvind for Brogeland - Sælensminde:


Godt meldt, men...


 

spar

E 10 8  
hjerter E D kn 10 7
ruter 7
kløver kn 10 9 2
   
   
       
       
       
 

spar

K 7 5  
hjerter K 8 3 2
ruter E 5
kløver E D 7 4

vest
nord
øst
syd

Boye
Brogeland

Erik
Sælensminde

      ¹
² 3
!
     

1) 15-17 hp
2) Overføring
3) Maksimum med 4-korts hjerter og 4-korts kløver

En super kontrakt, eller hva? I 6 kløver kan du jo trumfe en ruter og kvitte deg med spartaperen på den femte hjerteren, mens 6 hjerter er helt avhengig av kløverfinessen.

Brogeland - Sælensmine var det eneste paret i salen som fant fram til 6 kløver, men måtte nøye seg med minus 6 da kløverfinessen gikk:

 

spar

E 10 8  
hjerter E D kn 10 7
ruter 7
kløver kn 10 9 2
spar D kn 4

spar

9 6 3 2
hjerter 6 4 hjerter 9 5
ruter kn 9 6 4 3 2 ruter K D 10 8
kløver 6 3 kløver K 8 5
 

spar

K 7 5  
hjerter K 8 3 2
ruter E 5
kløver E D 7 4


I parturnering er som kjent 6 kløver med 13 stikk (1390) en fryktelig mye dårligere score enn 6 hjerter med 12 stikk (1430)!

Hilsen Boye