Olav Førde har sendt oss et interessant spill fra et tradisjonsrikt lokalderby:


Ikke bare uflaks...

Uflaks? Det er to store bridgeklubber i Asker og Bærum. Hvert år møtes de til lagkamp. Blommenholm (Bærum) har alltid flaks når de spiller mot Asker, og vinner år etter år etter år! Vi hadde tatt en systemgjennomgang i anledning årets kamp, og børstet blant annet støvet av x/y-granden. Det angret vi ikke på da dette spillet kom:

 

spar

10 9 2  
hjerter 8 6 5 3
ruter E D
kløver E K 9 7
   
   
       
       
       
 

spar

E K 7 4 3  
hjerter 7 4
ruter K 9 6 2
kløver 6 3

vest
nord
øst
sydOlav
Førde

 
¹
² 3
     

1) Ber om 2 ruter
2) Gjør som han har blitt bedt om
3) Invitt til utgang med minst 5-korts spar

Kontrakten så god ut, dette luktet IMPer inn. I Blommenholm har de ikke utstyr til å finne sånne utganger.

Vel, ruter kom ut. Med sparen 3-2 er det lett; en ruterstjeling gir 10 stikk. Jeg spilte spar til esset, og damen kom selvfølgelig på fra Vest. Det skal ikke være lett. Med fire spar i Øst hjelper det ikke å spille spar ti fra bordet med tanke på å la den gå. Øst dekker og ser sin åtter og sekser vokse når jeg må stjele ruteren med spar ni. Jeg satset på at Vest hadde dame-knekt dobbel, la ned spar ess og forbannet min skjebne da sparen satt 4-1. Hele fordelingen::

 

spar

10 9 2  
hjerter 8 6 5 3
ruter E D
kløver E K 9 7
spar D

spar

kn 8 6 5
hjerter E kn 10 9 2 hjerter K D
ruter kn 4 3 ruter 10 8 7 5
kløver D 10 8 5 kløver kn 4 2
 

spar

E K 7 4 3  
hjerter 7 4
ruter K 9 6 2
kløver 6 3

Jeg fikk min ruterstjeling, men motparten tok to sparstikk og to hjerterstikk, og beten var et faktum.

Hvis jeg ikke hadde vært så opptatt av flaks og uflaks, så hadde jeg kanskje greid å spille hjem dette, for kontrakten står!

Etter ess-konge i spar spilles ruter til bordets andre honnør og tre ganger kløver til stjeling. Så ruter konge (viktig), og ruter til stjeling. Når så bordets siste kløver spilles, må syd få på en av sine små trumfer en passant, og det er det tiende stikket.

Vi tapte spillet, og senere hele kampen. Denne gangen også. Men neste årů.

Olav Førde, Asker