Captain's Høstcup ble arrangert i Haugesund lørdag 15. oktober. Som i fjor ble turneringen vunnet av Karl Christian Baumann og Boye Brogeland. På de neste to plassene fulgte Reidar Hunsdal - Fred Arne Moen og Øyvind Haga - Per Gunnar Bukkholm. Sølvpokalen som var satt opp til den beste spilleren over tre år (med tre forskjellige makkere), hentet Erik Jørgensen fra Mandal hjem.

Det ble også utdelt en "idiotpris" i turneringen, og den gikk til Einar Grønnevik og Svein Brynjulvsen. Det komiske spillet, som ble rapportert av Tom Høiland, så slik ut:


Feil på feil på feil...

 

spar

kn 5  
hjerter -
ruter 10 9 8 5 2
kløver E D 10 8 6 3
spar D 10 8 6

spar

E K 7 2
hjerter 9 8 2 hjerter K kn 10 7 3
ruter D 4 3 ruter kn 7
kløver K 7 5 kløver 9 4
 

spar

9 4 3  
hjerter E D 6 5 4
ruter E K 6
kløver kn 2

vest
nord
øst
syd
Tom
Høiland
Einar
Grønnevik
Erik
Jørgensen

Svein
Brynjulvsen

    ¹
² !
!  

1) Forklart av nord som spar og en minor
2) Forklart som forslag til spill

Etter et svært forvirrende meldingsforløp, med stort sprik mellom forklaringer og faktisk sits, landet Grønnevik-Brynjulvsen i toppkontrakten 3 grand.

Øst spilte spar ut, og etter fire runder av den fargen var vest inne. Å skifte hjerter opp i ess-dame var uaktuelt for Tom Høiland, og en rutervri kunne også bli kostbar uten knekten hos makker. Dermed gjensto kløver, og kongen måtte være det rette kortet for å gardere seg mot EDxxx eller lignende i nord. Grønnevik stakk fornøyd med esset, men glemte tydeligvis at han manglet inntak til hånden, for i neste stikk spilte han en liten kløver til knekten! Dermed var hånden død og seks kløverstikk omgjort til to!

Slik "idioti" straffer seg i bridge. Pluss 400 ble til minus 150 - fra topp til bunn!

Hilsen Boye