Knut Atle Seim fra Sauda har sendt oss en interessant slem:


Hvordan melder og spiller du denne?

Under en klubbkveld i Sauda Bridgeklubb nylig dukket denne hånda opp i syd:

   
   
       
       
       
 

spar

E 9 7 4 2  
hjerter kn 10 9 8 6 5 2
ruter -
kløver 6

Tja, hva er egentlig beste melding her? Jeg foretrakk å passe, noe som viste seg å være rett medisin siden makker fikk lov til å åpne ballet med sterke 2 kløver. Da han etter hvert viste 3-korts hjerterstøtte (!) og tre av fem ess, var veien til lilleslem i hjerter kort. En liten spar kom ut, og bordet vartet opp med:

 

spar

D  
hjerter E K 3
ruter K D 9 8 7 5
kløver E D 2
   
   
       
       
       
 

spar

E 9 7 4 2  
hjerter kn 10 9 8 6 5 2
ruter -
kløver 6

Og så? Hva er beste spilleplan? Skal ruterfargen settes opp? Hvor begynner man?

Ved det ene av de to bordene der 6 hjerter gikk hjem, var kontrakten på nords hånd. Kløver kom ut, og dermed var det nok stikk ved å stjele tre spar, kaste den fjerde sparen på kløver dame og gi bort stikk til trumfdamen. Ved det andre bordet ble det etter sparutspill til dame, konge, og ess spilt en liten spar til lav stjeling og en liten ruter fra nord. Da øst prøvde å få på ruter ess, var problemene over. Til og med 13 stikk kunne vært plukket om man måtte…

Det ville vært interessant å høre fra en ekspert hvilken spilleplan som gir størst sannsynlighet for 12 stikk. Hele fordelingen:

 

spar

D  
hjerter E K 3
ruter K D 9 8 7 5
kløver E D 2
spar 10 6 3

spar

K kn 8 5
hjerter 4 hjerter D 7
ruter kn 10 2 ruter E 6 4 3
kløver K kn 10 8 7 3 kløver 9 5 4
 

spar

E 9 7 4 2  
hjerter kn 10 9 8 6 5 2
ruter -
kløver 6

Med vennlig hilsen,
Knut Atle Seim, Sauda


Denne spilleføringen måtte jeg gruble på. Det er sjelden at man har så mange varianter å velge mellom i en slem; trumfe god sparen, trumfe god ruteren (hvilken ruter skal man i så fall spille fra bordet først), kombinere godspilling av disse fargene og ta kløverfinesse. Uten at jeg er skråsikker på at jeg har den prosentmessige vinnersjansen på min side, er jeg brukbart fornøyd med følgende spilleplan:

Spar konge stikkes med esset, og en hjerter spilles til bordets ess. Hvis trumfen sitter 3-0, bør jeg nok spille på ruter ess hos øst og kløver konge hos vest (25% sjanse for at begge kortene er rett plassert). Med trumfen 2-1 fortsetter jeg med ruter 9 fra bordet i stikk tre. Uansett hva øst legger, stjeler jeg og tar ut trumfen med en hjerter til kongen. Nå følger ruter konge fra bordet.

Hvis øst bruker esset, stjeler jeg, trumfer en spar og tester ruteren. Sitter fargen 4-3 (eller vest måtte følge på med dobbelton knekt eller tier i andre ruterrunde), er jeg hjemme. Skulle øst være født med Ekn10xx (og lagt liten da jeg dro nieren i stikk tre), må jeg sette min lit til kløverfinessen.

Hvis øst legger en liten ruter, saker jeg en spar. Vest gjør det vanskeligst for meg ved å vri til en kløver. Da får jeg ikke sjekket rutersitsen før jeg må velge å ta kløverfinessen eller ei. I utgangspunktet er det 62% sannsynlighet for 4-3 fordeling (etter to ruterrunder er den høyere), mens en finesse er 50%. Altså satser jeg på ruterfargen, og blir bare "lurt" de gangene vest har Ex eller Ekn10xx i ruter samt kløver konge. Følger øst på med knekten eller tieren i den andre ruterrunden, regner jeg med at det er et ærlig kast fra knx eller 10x, og tar kløverfinessen. Hvorfor kan ikke øst ha kn10x, tenker du kanskje? Ytterst få spillere vil klare å legge liten ruter fra kn10x når ruter 9 trekkes fra bordet i stikk tre!

Hilsen Boye