Parallelt med cup-spillet i Bermuda Bowl, Venice Cup og Seniors Bowl ble sideturneringen Transnational arrangert i Estoril, Portugal. Hele 134 lag stilte til start, blant annet et helnorsk mannskap (Tom Høiland, Nils Kåre Kvangraven, Martin Reinertsen og Erik Rynning) og en norsk-engelsk kombinasjon (Boye Brogeland, Erik Sælensminde, Espen Erichsen og Simon Gillis). Kvangraven-laget gikk respektløst til verks, og lå på andreplass etter fem av femten runder i monrad-turneringen. De fikk det imidlertid svært tungt mot slutten, og endte på 61. plass. Gillis-laget var aldri med i tetstriden, men 22-8 seier i siste kamp brakte dem opp på 39. plass.

Åtte lag kom seg gjennom sluttspillsnåløyet, og der var polsk-amerikanske Schneider (Piotr Gawrys, Marcin Lesniewski, Grant Baze og Peter Schneider) sterkest. Tapende finalist var amerikanske Spector (Björn Fallenius, Roy Welland, Bart Bramley, Mark Feldman, Chip Martel og Warren Spector).

I den femtende og siste kampen i Transnational dukket dette morsomme spillet opp:


Gledelig sursits!

 

spar

10 9 2  
hjerter E K D 10 9 6 5 4 2
ruter -
kløver K
spar D

spar

E K
hjerter kn 8 7 hjerter 3
ruter D 6 5 ruter E K 9 4 3 2
kløver E D 7 6 5 3 kløver

kn 9 8 4

 

spar

kn 8 7 6 5 4 3  
hjerter -
ruter kn 10 8 7
kløver 10 2

vest
nord
øst
syd
Boye
Brogeland

Erik
Sælensminde


¹
   

1) God løft til 6 ruter; storeslemsinvitt

Syd spilte ut en liten spar, som tydet på at hjerteren var enda litt skjevere fordelt enn nords åpningsmelding antydet. Erik kom inn på hånden og la ned ruter ess. Også den fargen var så skjevfordelt! På kløver knekt i neste stikk la syd kløver 10. Siden vi satt på ett av bordene midt i salen, trodde Erik at syd ville dekket fra K10 blokk eller K102. Derfor gikk han opp på esset, som felte nords konge. Dermed var det bare å spille tre ganger ruter og håpe at hjerterfargen fortsatt var fordelt 9-0!

Hilsen Boye