Magnus Skaar fra Oslo har sendt oss et bra motspill fra 3. og 4. divisjon i Oslo::


Lavinthal!

Du sitter nord med:

spar

K D 9 6 5
hjerter K
ruter kn 5 2
kløver E 8 3 2

vest
nord
øst
syd


   
   

Du spiller ut spar konge, og bordet dukker opp med:

 

spar

K D 9 6 5  
hjerter K
ruter kn 5 2
kløver E 8 3 2
   

spar

E kn 7
    hjerter 10 9 5
    ruter E K 10 8
    kløver K 6 4

Spillefører stikker med esset, makker legger spar 2 og vest kaster en liten kløver. I stikk to seiler hjerter 10 rundt til din konge. Hvordan skal du få beten?

Du må satse på at makkers påspill i stikk én var et Lavinthal-signal, og at makker har Dx slik at det er mulig for spillefører å velge feil. Hele spillet så slik ut:

 

spar

K D 9 6 5  
hjerter K
ruter kn 5 2
kløver E 8 3 2
spar -

spar

E kn 7
hjerter E D kn 8 4 2 hjerter 10 9 5
ruter D 4 3 ruter E K 10 8
kløver kn 9 7 5 kløver K 6 4
 

spar

10 8 4 3 2  
hjerter 7 6 3
ruter 9 7 6
kløver D 10

Eneste medisin var kløver til damen, kløver til esset og kløver til røff. Dette motspillet (eller kløver i utspill) fant tre av tjue bord som spilte 4 hjerter i 3. og 4. divisjon i Oslo.

Med vennlig hilsen,
Magnus Skaar, Oslo


Takk for et interessant spill med et flott motspill.

Kanskje burde spillefører ha sluppet problemet? En alternativ spilleplan er å ta spar ess, stjele en spar, innkassere hjerter ess, spille ruter til esset, stjele bordets siste spar og fri seg i hjerter. Med kongen dobbel i trumf hos motparten er kontrakten sikret; syd må enten gi spillefører et ekstra stikk i minor eller spille spar til dobbeltrenons, mens nord må spille en ruter for ikke å forære et ekstra stikk på direkten. Da legger spillefører åtteren (tieren gjør samme nytten) i bordet. Hvis syd ikke har nieren, er alle problemer over; vest har ett stikk i spar, fem i hjerter og fire i ruter. Hvis syd følger på med nieren, vinner vest med damen og spiller en ny ruter. Skulle nord følge på med en liten ruter, nøyer spillefører seg med tieren i bordet! Kontrakten er da sikret siden syd, hvis han kommer inn på knekten, må spille kløver slik at bordets konge gir stikk eller spar til dobbeltrenons. Skulle nord være renons i tredje ruterrunde, stikker spillefører med esset i bordet og trekker ruter 10. Når syd stikker med knekten, saker vest en kløver, og kontrakten er hjemme!

Med kongen tredje i hjerter hos motparten kan spillefører ikke lenger safe hjem kontrakten. Beste sjanse etter at trumfen er ute er nok da å spille kløver til bordets konge før ruterfargen testes (bare D10x i kløver hos nord gir bet uten at spillefører får prøvd ruterfargen).

Én 3-1 sits gir imidlertid hjemgang på direkten ved den alternative spillføringen, og det er den aktuelle med kongen singel hos nord.

Hvilken av spilleføringene som oftest gir hjemgang, tør jeg ikke å si sikkert, men en finesse kan jo alle ta...

Hilsen BoyeDet var vel kanskje heller ikke beste spilleplan? Hva med å trumfe utspillet og legge ned ess og dame i hjerter? Sitter hjerteren 2-2 må motparten gi favør, så anta at de er i stand til å spille den tredje hjerteren. Du stikker og spiller ruteren som angitt, og Syd blir ubønnhørlig innspilt.

Keep it up.

Masse hilsener,
Leif-Erik Stabell, Zimbabwe


Enig! Takk for korreksjon av analyseglipp.

Hilsen Boye