Ukens spill er sendt inn av Thomas Nylund fra Rundhaug, og fant sted på nettstedet OKbridge:


Åpen bok på Internett!

spar

-
hjerter E 9 7 4 3
ruter E 9 8 7 3
kløver K 10 7

spar

K 10 2
hjerter 6
ruter kn 10 6 5
kløver E D 5 4 3

vest
nord
øst
syd
Smiley
Tmice
Arnmenes

Kruger

   
¹
 

1) Minst 5-5 i hjerter og en minorfarge

Friskt meldt, men det ordnet seg da spillet gikk på denne måten:

Hjerter konge i utspill fra øst gikk til håndens ess. Kløver 7 ble spilt til esset, og på ruter til esset falt damen hos øst. En hjerter ble stjålet med sekseren, overstjålet av vest med kongen, og han fortsatte med en trumf til bordets knekt.

Nå var det tid for en opptelling. Øst var markert med seks hjerter og sannsynligvis fem spar for hoppet til 4 spar. Han hadde allerede vist fram én ruter og én kløver, og kunne derfor ikke ha flere minorkort. Altså måtte det være rett å spille en kløver til tieren! Fem kløverstikk, ett hjerterstikk og seks ruterstikk ga tolv til sammen og vunnet slem. Spillet så slik ut:

 

spar

-  
hjerter E 9 7 4 3
ruter E 9 8 7 3
kløver K 10 7
spar E D kn 9 4

spar

8 7 6 5 3
hjerter 8 hjerter K D kn 10 5 2
ruter K 4 2 ruter D
kløver kn 9 6 2 kløver

8

 

spar

K 10 2  
hjerter 6
ruter kn 10 6 5
kløver E D 5 4 3


Med hilsen,
Thomas Nylund, Rundhaug


Torkild Hagen fra Asker har skrevet til oss, og korrekt påpekt at kontrakten ikke kan vinnes etter kløver til esset i stikk to. Vest gjorde imidlertid en feil da han trumfet over ruter 6 med kongen.

Det kreves imidlertid et godt motspill for å få tak i beten. Når ruter 6 holder stikket, med sparavkast hos vest, kløver spilles til tieren, kløver konge innkasseres og en ny hjerter stjeles, er vest nødt til å kaste sin siste kløver. Når syd nå spiller stående kløver, må vest trumfe lavt slik at han kan trumfe over knekten i bordet i neste hjerterrunde. Dermed har ikke syd inntak til den siste kløveren, og han blir hengende med en hjertertaper.

Men kontrakten kan alltid vinnes! Man må bare passe på å innlede med ruter ess allerede i stikk to, og deretter spille etter de linjene som Thomas Nylund skisserte.

God jul til alle lesere av Ukens spill!

Hilsen Boye