Latteren stilnet!

Innsendt av Øystein Meling

Jeg og makker hadde en oppvarmingsrunde på nettet i forbindelse med Storturneringen. I BIN har jeg lest om Grosvenor og omtrent ledd meg i hjel.

Vel, følgende hender var utlevert:

spar

D 2
hjerter K D 10 x x
ruter 10 x x x
kløver x x

spar

E
hjerter E kn x x
ruter E D kn x
kløver E D x x

vest
nord
øst
syd
     

pass 1 hjerter 1 spar
pass pass pass  

Øst spilte ut en liten kløver til syds dame og vests konge. Sparskiftet gikk til esset, og trumfen ble tatt ut i tre runder. Ut fra meldingene var det vel logisk å plassere øst med minst én av minorkongene, og makker spilte med godt håp en ruter til knekten. Den stod. Så tok han for kløver ess og stjal en kløver. Ruter 10 fra nord, liten fra øst og nord, og kongen fra vest! Vi noterte skuffet en bet.

Da jeg sjekket hendene etterpå, holdt jeg på å dette av stolen. Vest satt nemlig med kongen dobbel i ruter!!! Og jeg kunne konstatere at vi var utsatt for en Gambit. I min bestreben på å finne ut om dette var et uhell eller tilsiktet, ga jeg like godt motparten hjemgang i 6 grand i spillet etterpå. Svaret på spørsmålet fikk jeg aldri....

Vennlig hilsen,
Øystein Meling, Bergen